Nærbillede af to personers hænder i taktilt tegnsprog, mens de skriver et postkort sammen.

Hverdagsliv - Døvblindehuset

Døvblindehuset og dets dagtilbud tilbyder specialpædagogisk støtte i en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor den vigtigste opgave er at skabe relationer og kommunikation.

Personalet yder hjælp til dagligdagen - personlig hygiejne, madlavning, rengøring, tøjvask og indkøb - med beboerne aktivt involveret i videst muligt omfang.

Egne fritidsønsker

I botilbuddet lægges vægt på fritid med mulighed for at trække sig tilbage, anvende husets forskellige sanserum, eventuelt med vejledning, socialt samvær, ADL (almindelig daglig levevis), ture ud af huset, samt fejring af højtider og fødselsdage.

Hver anden uge er der en turdag, hvor der er mulighed for at være mere individuel i valg af aktivitet og interesse. Denne dag benyttes også til personlige indkøb, frisør eller lignende.

Aktiviteter udvikles løbende

Indholdet i dagtilbuddet udvikles løbende. Personer med medfødt døvblindhed har behov for at udføre hverdagens mange gøremål i fællesskab med andre.

I de daglige aktiviteter indgår pædagogen i en anerkendende relation og sikrer, at den enkelte bliver hørt, set og forstået. 

Ledelse

Virksomhedsleder
Ole Wøssner Hansen
Tlf.: 2134 2012
E-mail: olw@cfd.dk 

Teamleder - team 1 og 2
Lone Elisa Plougmann
Tlf.: 2443 4479
E-mail: lep@cfd.dk 

Teamleder - team 3 og 4
Mona Pagnozzi
Tlf.: 2323 8616
E-mail: mop@cfd.dk

Projekt

En ung kvinde flyttede ind i Døvblindehuset med betydelige sociale udfordringer.

Læs dansk midtvejsrapport

Læs artikel om projektet i DbI Review (på engelsk)

Tilsynsrapport

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.