Spring til indhold
Gruppebillede af syv pædagoger og beboere for en gul rapsmark.

Mulithandicap (unge) - Søborg

Botilbuddet 22B 1. sal (i daglig tale på CFD kaldet 15 er et døgntilbud for unge døve fra 18 år med komplekse funktionsnedsættelser.

De unges behov for særlig støtte kan skyldes hjerneskade, psykiatriske problemer, autisme eller udviklingshæmning. 

Tilbuddet drives i henhold til Almenboliglovens §105 stk. 2 med pædagogisk døgnstøtte efter Lov om Social Service § 85.

Vi arbejder i teams med de unge, der er i en fase i deres liv, hvor de skal øve sig i at være unge og tæt på at blive voksne.

Ud fra deres individuelle forudsætninger støtter vi dem i at få størst mulig indflydelse på eget liv.

Tilbuddet har tre pladser, og døgnprisen for 2021 er 5.846 kr. kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen


Kontakt

CFD
Oktobervej 22B 1. sal
2860 Søborg  

Tlf.: 4439 1189
Mobil: 5139 7067 eller 5139 7068

E-mail: oktobervej@cfd.dk

EAN: 5798008696152

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Vibeke Bjarnarson
Tlf.: 4439 1128
Mobil: 2018 1530
E-mail: vb@cfd.dk

Tilsynsrapport

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.