Spring til indhold
Gruppebillede af syv pædagoger og beboere for en gul rapsmark.

Mulithandicap (unge) - Søborg

Botilbuddet 22B 1. sal (i daglig tale på CFD kaldet V15) er et døgntilbud for unge døve fra 18 år med komplekse funktionsnedsættelser.

De unges behov for særlig støtte kan skyldes hjerneskade, psykiatriske problemer, autisme eller udviklingshæmning. 

Tilbuddet drives i henhold til almenboliglovens §105 stk. 2 med pædagogisk døgnstøtte efter lov om social service §85.

Vi arbejder i teams med de unge, der er i en fase i deres liv, hvor de skal øve sig i at være unge og tæt på at blive voksne.

Ud fra deres individuelle forudsætninger støtter vi dem i at få størst mulig indflydelse på eget liv.

Tilbuddet har tre pladser, og døgnprisen for 2023 er 6.034 kr. kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen

Fysiske rammer

Botilbuddet 22B 1. sal ligger på CFD's adresse i Søborg. Her har beboerne hver sin lejlighed.

Målsætningen for botilbuddet er at skabe et udviklende, struktureret og trygt hjemmemiljø, hvor omsorg, nærvær og udvikling er omdrejningspunktet.

Boligerne

Lejlighederne på 38 m2 rummer blandt andet et lille tekøkken og et stort badeværelse. Derudover er der fælles dagligstue og fælles køkken. Beboere og pædagoger råder desuden over en have, hvor der er plads til forskellige udendørs aktiviteter.

Boligerne er indrettet, så de tilgodeser fysiske handicap. Der er eksempelvis adgang til botilbuddet med elevator.

Der er gode muligheder for ture i nærområdet, og botilbuddet har adgang til at låne en bus og en bil, som bruges til længere udflugter.

Hverdagsliv 

Aktiviteterne i huset skaber struktur og sammenhæng i hverdagen og er med til at udvikle de unges kommunikation med omverdenen.

De unge har dels behov for en struktureret og forudsigelig hverdag dels for støtte, omsorg og personlig pleje. Hverdagen bliver planlagt med særligt fokus på de daglige aktiviteter.

Kommunikation i centrum

Vi tilbyder et skærmet pædagogisk miljø, hvor udvikling af den enkeltes kommunikation med omverdenen står i centrum.

De unges ressourcer er forskellige, og derfor er kommunikationsstrategierne også tilpasset individuelt.

I kommunikationen indgår eksempelvis: tegnsprog, mimik, konkrete objekter samt PECS (Picture Exchange Communication System) – et kommunikationsværkstøj, hvor dialogen har form af billedudveksling.

Tæt samarbejde mellem medarbejdere og forældre

Arbejdet med de unge foregår i tæt samarbejde med forældrene, andre nære samarbejdspartnere, STU-tilbud og de øvrige døgn- og dagtilbud på CFD.

Vores samarbejde med forældrene foregår blandt andet ved tæt kontakt i hverdagen og ved to årlige arrangementer med forældrene.

Forældrene er altid velkomne til at besøge de unge efter indbyrdes aftale.


Kontakt

CFD
Oktobervej 22B 1. sal
2860 Søborg  

Tlf.: 4439 1189
Mobil: 5139 7067 eller 5139 7068

E-mail: oktobervej@cfd.dk

EAN: 5798008696152

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Vibeke Bjarnarson
Tlf.: 4439 1128
Mobil: 2018 1530
E-mail: vb@cfd.dk

Daglig leder
Laila Møller Bernth
Tlf. 2115 0035
E-mail: lmb@cfd.dk 

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning