Spring til indhold
Ung mand der sidder ved et bord. Billedet er taget bagfra, så man kun ser lidt af hans ansigt, fordi han kigger til siden.

Hverdagsliv 

Aktiviteterne i huset skaber struktur og sammenhæng i hverdagen og er med til at udvikle de unges kommunikation med omverdenen.

De unge har dels behov for en struktureret og forudsigelig hverdag dels for støtte, omsorg og personlig pleje. Hverdagen bliver planlagt med særligt fokus på de daglige aktiviteter.

Kommunikation i centrum

Vi tilbyder et skærmet pædagogisk miljø, hvor udvikling af den enkeltes kommunikation med omverdenen står i centrum.

De unges ressourcer er forskellige, og derfor er kommunikationsstrategierne også tilpasset individuelt.

I kommunikationen indgår eksempelvis: tegnsprog, mimik, konkrete objekter samt PECS (Picture Exchange Communication System) – et kommunikationsværkstøj, hvor dialogen har form af billedudveksling.

Tæt samarbejde mellem medarbejdere og forældre

Arbejdet med de unge foregår i tæt samarbejde med forældrene, andre nære samarbejdspartnere, STU-tilbud og de øvrige døgn- og dagtilbud på CFD.

Vores samarbejde med forældrene foregår blandt andet ved tæt kontakt i hverdagen og ved to årlige arrangementer med forældrene.

Forældrene er altid velkomne til at besøge de unge efter indbyrdes aftale.

Ledelse

Virksomhedsleder
Vibeke Bjarnarson
Tlf.: 4439 1128
Mobil: 2018 1530
E-mail: vb@cfd.dk

Tilsynsrapport

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.