Spring til indhold
To unge kvinder, en pædagog og en beboer, iklædt efterårsjakker, er ude at gå en tur.

Multihandicap (voksne) - Søborg

Botilbuddet 22C 1. sal (i daglig tale på CFD kaldet V18) er et døgntilbud for voksne døve med vidtgående psykiske og fysiske handicap.

Beboerne har behov for støtte, omsorg og personlig pleje.

Tilbuddet drives i henhold til almenboliglovens §105 stk. 2 med pædagogisk døgnstøtte efter lov om social service §85.

Der er fire pladser og døgnprisen for 2023 er 6.034 kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen

Fysiske rammer

Botilbuddet 22C 1. sal ligger på CFD's adresse i Søborg.

Målsætningen for tilbuddet er at skabe et godt og trygt fællesskab og rammer, der giver beboerne størst mulig indflydelse på eget liv.

Fællesarealer og egen bus

Beboerne har hver sin lejlighed på cirka 38 m2. Lejligheden indeholder et lille tekøkken og et stort badeværelse. Derudover er der en fælles dagligstue samt et fælles køkken, og beboere og pædagoger råder over en dejlig have og terrasse.

Der er gode muligheder for ture i nærområdet. Døgntilbuddet har desuden egen bus, som bruges til længere udflugter.

Hverdagsliv

De fire beboere har behov for en struktureret og forudsigelig hverdag, samt for støtte, omsorg og personlig pleje. Aktiviteterne i Botilbuddet Oktobervej 22 C 1. skaber struktur og sammenhæng i hverdagen og er med at udvikle den enkelte beboers kommunikation med omverdenen.

Kommunikation i centrum

Botilbuddet tilbyder et skærmet pædagogisk miljø, hvor udvikling af den enkeltes kommunikation med omverdenen står i centrum.

Beboernes ressourcer er forskellige, og derfor er kommunikationsstrategierne også individuelt tilpassede.

I kommunikationen indgår eksempelvis: tegnsprog, mimik, konkrete objekter samt PECS (Picture Exchange Communication System), der er et kommunikationsværkstøj, hvor dialogen har form af billedudveksling.

Tæt samarbejde mellem medarbejdere og pårørende

Arbejdet med de fire beboere foregår i tæt samarbejde med pårørende, CFD's fysioterapi og andre døgn- og dagtilbud på området.


Kontakt

CFD
Oktobervej 22C 1. sal
2860 Søborg

Tlf.: 4439 1189
Mobil: 5139 7065 eller 5139 7066

E-mail: oktobervej@cfd.dk

EAN: 5798008696251

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Vibeke Bjarnarson
Tlf.: 4439 1128
Mobil: 2018 1530
E-mail: vb@cfd.dk

Daglig leder
Laila Møller Bernth
Tlf. 2115 0035
E-mail: lmb@cfd.dk 

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning