Spring til indhold
To unge kvinder, en pædagog og en beboer, iklædt efterårsjakker, er ude at gå en tur.

Multihandicap (voksne) - Søborg

Botilbuddet 22C 1. sal (i daglig tale på CFD kaldet V18) er et døgntilbud for voksne døve med vidtgående psykiske og fysiske handicap.

Beboerne har behov for støtte, omsorg og personlig pleje.

Tilbuddet drives i henhold til Almenboliglovens §105 stk. 2 med pædagogisk døgnstøtte efter Lov om Social Service § 85.

Der er fire pladser og døgnprisen for 2021 er 5.846 kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen


Kontakt

CFD
Oktobervej 22C 1. sal
2860 Søborg

Tlf.: 4439 1189
Mobil: 5139 7065 eller 5139 7066

E-mail: oktobervej@cfd.dk

EAN: 5798008696251

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Vibeke Bjarnarson
Tlf.: 4439 1128
Mobil: 2018 1530
E-mail: vb@cfd.dk

Tilsynsrapport

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.