En ældre kvinde sidder i en stol og hilser på en hund, der har lagt poterne op på hendes knæ.

Hverdagsliv - Egebækhus

Beboerne tilrettelægger hverdagen sammen med den kontaktperson, de får tilknyttet, når de flytter ind på Egebækhus.

Aktiviteterne på Egebækhus foregår i dagcenteret, som også er åbent for borgere, der ikke bor på Egebækhus.

De fleste aktiviteter foregår i fællesskab  for både dagcentergæster og beboere.

Årets gang følges

Aktiviteterne på Egebækhus følger årets gang, ligesom højtiderne fejres på traditionel vis. Desuden holder Egebækhus gudstjeneste en gang om måneden.

Den første mandag i 9 af årets måneder afholdes Egetræf, hvor andre døve og døvblinde pensionister kan tilmelde sig og spise en god middag i samvær med beboerne.

Egebækhus samarbejder med familien og beboerens hjemkommune

Personalet på Egebækhus lægger stor vægt på et godt samarbejde med pårørende og den enkelte beboers hjemkommune. Venner og pårørende er vigtige personer i beboernes liv og er til enhver tid meget velkomne i huset.

Fysioterapi, afspænding og fysisk aktivitet

Alle beboere på Egebækhus får tilbudt forskellige fysiske aktiviteter, både som led i særligt tilrettelagte træningsforløb og som ren oplevelse i samvær med andre.

Der er tilknyttet en fysioterapeut, som samarbejder med personalet om at styrke, genoptræne og vedligeholde beboernes fysiske funktioner og dermed deres generelle fysiske og psykiske tilstand.

Ledelse

Virksomhedsleder
Conny Møller
Tlf.: 4439 1322
Mobil: 3055 8204
E-mail: coa@cfd.dk
 
Stedfortræder og 
teamleder i dagcenteret

Charlotte Skjoldmann
Tlf: 4439 1325
Mobil: 2178 8603
E-mail: cfs@cfd.dk

Tilsynsrapport

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.