Spring til indhold
To kvinder står indendørs og taler tegnsprog.

Kommunikation

Brugerne af CFD's sociale tilbud har meget forskellige forudsætninger, også på kommunikationsområdet.

Tegnsprog er det primære sprog og dermed fælles sprog i alle sociale tilbud på CFD. Men medarbejderne anvender derudover en række andre visuelle og/eller taktile kommunikationsformer tilpasset den enkelte borger.

Den enkelte bruger skal altid kunne føle sig tryg ved at kommunikere og blive forstået.

Når kommunikationen ikke er en hindring, kan personen bruge sine evner og sin energi til at leve i overensstemmelse med egne ønsker og behov.

En række medarbejdere på Sociale Tilbud er døve, og alle hørende medarbejdere gennemgår CFD's interne tegnsprogsuddannelse.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Områdechef
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Generel beskrivelse

Indhold og finansiering af ydelser for borgere i CFD's Sociale Tilbud.

Se beskrivelsen her

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.