Spring til indhold
En mand der viser tommelfingeren opad

Mentorstøtte

CFD Glostrup tilbyder mentorstøtte jf. § 167 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Støtten sigter mod at hjælpe personer til at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. 

Mentorens funktioner kan være meget forskelligartede afhængig af borgerens specifikke behov.

Det kan dreje sig om udvidet og intensiv introduktion til arbejdsopgaver på arbejdsstedet, specialiseret sprogundervisning på arbejdsstedet, særlig støtte til morgenvækning eller støtte til struktur på fritid. 

Mentoren er en støtteperson, der hjælper borgeren ind på arbejdet og i gang med arbejdet, som borgeren har den daglige kontakt til og kan spørge til råds på sit eget sprog, og dermed den, der sikrer, at borgeren fastholdes i en positiv udvikling.

Jobcafé

Som en del af mentorstøtten tilbydes en jobcafe hver 6. uge særligt tilrettelagt mod målgruppen af døve og borgere med høretab.   

Jobcafeens formål er at øge borgerens viden på arbejdsmarked gennem interaktion og erfaringsudveksling med andre borgere og fagpersonale på tegnsprog. 

Det er jobcafeens opgave at støtte op omkring den enkelte borgers manglende forståelse og oplevelse af ensomhed på et arbejdsmarked med mange faglige og kommunikative krav, forventninger og regler. 

Jobcafeen tilgodeser og tilpasser borgerne kommunikationsudfordringer og funktionsniveauer. 

Der fokuseres på emner som arbejdsglæde, motivation, sygefravær, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, kommunikation med og uden tegnsprogstolk, personlig assistance, skrevne og uskrevne regler på arbejdspladsen samt aktuelle arbejdsrelaterende hændelser, som den enkelte borger har mødt.  
For at deltage i jobcafeen tillægges der ekstra timer svarer til 4 timer for et 13 ugers mentorforløb og 6 timer for et 26 ugers forløb. 

For de borgere der ikke er en del af mentorforløbet hos CFD Glostrup, er der mulighed for særskilt at købe timer til jobcafeen efter aftale.   

Prisen per ATA-time i 2023 er 662 kr. inkl. indirekte moms.

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Jesper Rivera Ditlevsen
Mobil: 2870 7785 (kun sms)
E-mail: jrd@cfd.dk

Socialformidler
Karina Milton
Mobil: 5131 5343
E-mail: kbn@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning