Spring til indhold
En ung kvinde med briller står lænet ind over et poolbord og skal til at støde til en kugle med sin kø.

aktiviteter - CFD Havnegade

Aktiviteterne i CFD Havnegade tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker.

Én gang om måneden arrangeres ”Aktivklub", som er et tilbud på tværs af tilbuddene for døve med lignende forudsætninger i Nyborg.

To gange om ugen er der desuden fast fællesspisning, hvor borgere og pædagoger hjælpes ad med at lave mad og hygger sig sammen om spisningen.

Der arrangeres også udflugter ud af huset for eksempel koloni eller højskole på Castberggård.

Der bliver planlagt en uges højskoleophold hvert år sammen med landets øvrige støttecentre/bofælleskaber for døve både herhjemme og i resten af Norden.

CFD Havnegade deltager ligeledes i den årlige nordiske kulturfestival for døve.

 

Ledelse

Virksomhedsleder
Bettina Juhl Nielsen
Tlf. 4439 1330
Mobil: 2728 2519
E-mail: bjn@cfd.dk
 
Afdelingsleder
Anja Soto Saaby
Mobil: 6067 1747
E-mail: ast@cfd.dk

Faglig medarbejder
Anne-Lise Hansen
Tlf. 4439 1318
Mobil: 2292 6917
E-mail: alh@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.