Spring til indhold
En tolk står udendørs med grøn baggrund og tolker ved siden af en taler, der råber hurra

TOLKNING

OBS: CFD  Tolkebooking lukker med udgangen af februar 2022.

CFD Tolkebooking leverer tolkning til borgere, der er døve, har et betydeligt høretab eller har døvblindhed (kombineret syns- og høretab)  over hele landet og i alle situationer.

Tegnsprog er et selvstændigt sprog med egen grammatik, som er forskellig fra dansk.

For mennesker, der er døve, har et betydeligt høretab eller har er døvblinde (har et kombineret høre- og synstab) er en tolk derfor i mange situationer en nødvendig støtte for at sikre ligeværdig og effektiv kommunikation med hørende.

Tolken er neutral og har til opgave at tolke så præcist og loyalt overfor budskabet som muligt, uden på nogen måde at blande sig i samtalen.

Hvert land har sit eget tegnsprog. I tilfælde af tolkning for fremmedsprogede døve, kan der være behov for forskellige typer hjælpemidler eller støtte. Det kan eksempelvis være visuelle materialer eller inddragelse af en tolk, der behersker det pågældende nationale talesprog eller tegnsprog.

Ledelse

Portræt af Sussi Kongshøj Wilson
Områdechef
Sussi Kongshøj Wilson

AKUTTELEFON

CFD Tolkebookings akutvagt er lukket. 

Fra 1. januar har TolkDanmark akutvagt på tlf. 7027 2223.

Tolkebestilling

E-mail: tolkebooking@cfd.dk
Tlf.: 4439 1375
Sms: 2223 9899
Skype: CFDtolkebooking

OBS: Vi sender udelukkende bekræftelser pr. mail og sms.

Kontorets åbningstider

Telefonisk henvendelse kan ske dagligt mellem kl. 9.00 og 12.00.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning