En kvindelig tolk står lidt med siden til foran en grøn tavle. Hun tolker for en forsamling, man kan se tre tilhørere fra ryggen af.

Sygehus og sundhedsvæsen

For at sikre at informationer om sygdom og behandling udveksles korrekt og forståeligt mellem behandleren og patienten, bør en tegnsprogstolk være til stede.

Tolken kender ikke nødvendigvis patienten og har heller ikke et nærmere kendskab til selve sygdomsforløbet. Tolken har tavshedspligt.

Sygdom og kontakt med sundhedssystemet kan opleves som en stor belastning, og under de forhold kan det være særligt vanskeligt at kommunikere via tolk. Derfor er det oftest en fordel at afsætte længere tid til en samtale med en døv eller døvblind patient end normalt.

Tolken er udelukkende formidler

Tegnsprogstolken tolker så præcist og loyalt overfor budskabet som muligt, uden at blande sig i samtalen. Alt tolkes direkte. Også samtaler mellem læge og sygeplejerske eller brug af diktafon, som en hørende patient ville opfatte.

Selvom der er tolk til stede, er det altid en god idé at supplere samtalen med notater omkring de vigtigste informationer som for eksempel medicintype og dosis med mere.

Simultan tolkning

Tegnsprogstolkning adskiller sig fra almindelig tolkning mellem to talte sprog. En tegnsprogstolk tolker simultant - altså samtidigt - til forskel fra fremmedsprogstolke, der i en lignende samtalesituation tolker konsekutivt - altså tolker det sagte, mens taleren holder pause.

Det betyder, at du kan tale i det tempo, du plejer. Det er tolkens ansvar at få tolket alt og afbryde, hvis det bliver nødvendigt. Men spørg gerne, hvis du er usikker på, om budskabet er blevet forstået korrekt af patienten.

Tolkens placering i lokalet er vigtig

Øjenkontakt er et meget vigtigt element i tegnsprog. Når tolken også får en stol til rådighed, kan den døve borger og tolken bedre kommunikere i øjenhøjde.

Tolken placerer sig typisk ved siden af behandleren – overfor den døve borger. Denne placering gør det lettere for borgeren at aflæse både tolkens tegnsprog og den talendes kropssprog og mimik. Hvis borgeren er sengeliggende, stiller tolken sig gerne ved hovedgærdet.

AKUTTELEFON 7592 3434

Ved akut behov for tolkebistand udenfor kontorets åbningstider.

Se de enkelte kontorers åbningstider her.

Tolkebestilling

Øst for Storebælt
E-mail: tolk-kbh@cfd.dk
Tlf.: 4439 1375
Sms: 2223 9899
Skype: CFDTolkebooking-Øst

Vest for Storebælt 
E-mail: tolkebookingvest@cfd.dk
Tlf.: 4439 1240
Sms og Glide: 2223 2113
Fax: 4439 1238
Skype: CFDTolkebooking-Vest

OBS: Vi sender udelukkende bekræftelser pr. mail og sms.
Tilmeld dig vores nyhedsmail - Klik her for at tilmelde dig

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --