Spring til indhold
Kvinde står foran flip-over og taler

Temadage 

CFD arrangerer temadage om relevante emner indenfor vores område som led i den interne kompetenceudvikling.

Nogle af disse er også åbne for personer udenfor CFD. I 2021 er der dog på grund af coronasituationen indtil nu ikke planlagt temadage, som retter sig mod andre end CFD's egne medarbejdere.

Kontakt

Chefjurist
Anne Vikkelsø
Tlf.: 4439 1158
Mobil: 2748 8894
E-mail: av@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning