Spring til indhold
Tolkning ved et bord

tolkning

Nedenfor finder du artikler om tre projekter, som har haft til formål at udvikle nye former for tolkning til målgrupper, som har behov for individuelt tilpassede sprogkoder.

Hvis du er interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte os på viden@cfd.dk.


Tegnsprogstolke tolker uden at bruge tegnsprog...

Af CFD Kommunikation

Selv mennesker, der ikke kommunikerer på tegnsprog, kan have gavn af en tegnsprogstolk. CFD Tolkebookings tolke har over de seneste år arbejdet med udvikling af tolkning for den gruppe af døvblindblevne, der har en anvendelig hørerest.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | 2016

Tolkning, høretab, døvblindhed

Læs mere om tolkning her.


Kommunikatortolkning virker

Af  Bettina Ugelvig Møller

Tilbage i 2012 og 2013 gennemførte CFD Tolkebooking og Støttecenter Hovedstaden et projekt med fokus på tolkning til døve, der ikke har et fuldt tegnsprog, og døve med udviklingshæmning. Kommunikatortolkning blev navnet på denne tolkedisciplin, som i dag er en vigtig vare på hylderne hos CFD Tolkebooking. 

Faglig artikel fra www.cfd.dk | 2015

Tolkning, tilpasning, udviklingshæmning, projekt

Læs mere om tolkning her.


Tolkning for døvblindfødte

Af CFD Kommunikation

Gruppen af døvblindfødte har traditionelt kun i meget ringe omfang brugt tegnsprogstolke. På grund af disse borgeres særlige situation er sproget oftest særdeles individualiseret, og denne borgergruppe serviceres typisk af pædagogisk personale med indgående kendskab til den enkelte borger, dennes dagligdag og livssituation. Kommunikation med denne borgergruppe er derfor et højt specialiseret område. I dette projekt, som CFD Tolkebooking var inviteret med i, var tanken at udvide døvblindfødtes kommunikative muligheder, samt øge ligestilling med andre borgere.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | April 2013

Tolkning, medfødt døvblindhed, projekt

Læs mere om tolkning her.

Læs mere om medfødt døvblindhed her.

Kontakt os

Kontakt os på viden@cfd.dk, hvis du vil vide mere om vores vidensområder, eller hvis du er interesseret i et samarbejde om udvikling af ny viden. 

Læs mere om samarbejde med CFD.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning