Hop til Indhold


 

Aktuelt

Artikel: Døvekonsulenterne før – nu – og i fremtiden 18-09-2014 | Artikel: Døvekonsulenterne før – nu – og i fremtiden

Døvekonsulentordningen hører fortsat under CFD i en tid, hvor lignende tilbud flyttes til VISO under Socialstyrelsen.

 Se hele teksten
Fokus på hørerest ved CI-implantation 11-09-2014 | Fokus på hørerest ved CI-implantation

Australske forskere undersøger, om et steroid kan bevare hørerest i forbindelse med CI-implantation

 Se hele teksten
Sociale Tilbud


 

 

 

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, stærkt hørehæmmede, døvblinde og døve med yderligere funktionsnedsættelser.