Spring til indhold
js slider

Aktuelt

Forsiden af årsrapport med titlen ÅRSRAPPORT 2021 i hvid skrift på lilla baggrund

25-04-2022  |  ÅRSRAPPORT 2021

CFD’s årsrapport for det forløbne år er nu klar. I 2021 spillede coronapandemien fortsat en rolle i samfundet og på CFD, men der skete også andre store ting hos os.

Se hele teksten

Forsiden af ældrehæftet med titlen "Ældre som har problemer med både syn og hørelse"

18-03-2022  |  Gode råd om kombineret syns- og høretab hos ældre

CFD nye hæfte om kombineret syn- og høretab hos ældre blev præsenteret på webinar for forebyggende medarbejdere. 

Se hele teksten

Foto af hånd der holder bogstaver fra et puslespil i hånden.

10-03-2022  |  Tilmelding åben til møde i Fagligt Netværk

Nu kan du tilmelde dig årets virtuelle møde i Fagligt Netværk om erhvervet døvblindhed den 19. maj 2022.

Se hele teksten

08-03-2022  |  CFD’s tegnsprogsuddannelse bliver vurderet

På CFD er arbejdet med at dokumentere vores tegnsprogsuddannelse godt i gang. Første etape er afsluttet og nu ligger en statusrapport klar.

Se hele teksten

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning