Spring til indhold
Nærbillede af hænder, der ligger oven på hinanden

Viden på CFD

Viden er en af CFD's vigtigste ressourcer og danner grundlaget for vores ydelser på Sociale Tilbud og Rådgivning.

Medarbejdernes kompetencer bygger på såvel praksisbaserede og individuelle erfaringer som teoretisk og forskningsbaseret viden.

I denne del af hjemmesiden kan du finde artikler, som beskriver de forskellige typer viden omsat i praksis på vores fagområder. Artiklerne er skrevet af forskellige personer på CFD's fagområder. 

 

Udover, at beskrivelserne giver et billede af vidensgrundlaget på CFD, håber vi, at de kan være til inspiration og gavn for andre på vores og tilstødende områder.

CFD er en organisation, som prioriterer vidensudveksling, udvikling og partnerskab højt. Hvis du er interesseret i et samarbejde om viden indenfor et af vores specialområder, er du velkommen til at kontakte os på viden@cfd.dk.

Det samme gælder, hvis du er interesseret i at høre mere om det, der beskrives i artiklerne.  

Læs mere om samarbejde med CFD her

Kontakt os

Kontakt os på viden@cfd.dk, hvis du vil vide mere om vores vidensområder, eller hvis du er interesseret i et samarbejde om udvikling af ny viden. 

Læs mere om samarbejde med CFD.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning