Spring til indhold
Tre mennesker sidder omkring et arbejdsbord

Videns- og Udviklingsenheden (VUE)

Nogle af artiklerne i denne del af hjemmesiden er forfattet af medarbejdere i Videns- og udviklingsenheden (VUE).

VUE understøtter og udvikler CFD Rådgivning, Viden og Udviklings arbejde i samspil med kollegaer og de faglige ledere på de respektive rådgivningsområder med henblik på højere kvalitet og bedre forankring af udviklingsprojekter i praksis.

Viden med udgangspunkt i borgererfaringer

 
 I CFD Rådgivning, Viden og Udvikling er vi optaget af at udvikle og forbedre vores rådgivningstilbud med udgangspunkt i de erfaringer og problematikker, der opleves i vores målgrupper. Derfor udfører vi både forsknings- og vidensprojekter og dokumenterer løbende vores rådgivningsydelser. 

Vi mener, at viden skaber værdi, når den bringes i anvendelse. Derfor arbejder vi med projekter, der kan bidrage til at forbedre vilkårene for personer, der er døve, har døvblindhed eller betydeligt høretab.

Vi kan meget, men ikke det hele

Videns- og udviklingsenheden består af medarbejdere med forskningsmæssig erfaring indenfor samfundsvidenskabelige tilgange. Vi arbejder med en etnografisk tilgang hvor borgerens stemme og erfaring tages alvorligt og hvor nye forståelser af målgrupperne skabes med udgangspunkt i det levede liv.

Nogle projekter kræver andre indsigter eller metodiske tilgange end dem Videns- og udviklingsenheden er specialiseret i. Derfor danner vi løbende partnerskaber med andre organisationer i Danmark og udlandet, hvis projektet bliver bedre af det.

Vi vil gerne samarbejde med jer

Har jeres organisation en ide om et vidensprojekt, der vedrører CFD’s målgrupper? Er du studerende og ønsker at få erfaring gennem en praktik? Er du forsker og mangler dit forskningsprojekt en tættere kobling til praksis? Mangler jeres organisation en vidensafdækning eller undersøgelse?

Så kontakt os for en uforpligtende snak på ejt@cfd.dk.

Ledelse

Portræt af Ole Wøssner
Chef
Ole Wøssner Hansen
Tlf.: 2134 2012
E-mail: olw@cfd.dk

Kontakt

Udviklingskonsulenter
Eva Juul Toldam
Tlf. 4439 1151
E-mail: ejt@cfd.dk

Niels-Henrik Møller Hansen
Tlf. 4439 1216
E-mail: nhh@cfd.dk

Facility Manager
Thorbjørn Madsen 
Tlf. 4439 1203
E-mail: tm@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning