Spring til indhold
CFDs møde- og kontorbygning i Søborg med CFDs logo på gavlen.

Om CFD 

CFD er landets største leverandør af serviceydelser til mennesker, der er døve, har et høretab eller har et kombineret syns- og høretab (døvblindhed) – evt. med yderligere funktionsnedsættelser.

 

Vores virksomhed omfatter døgn-, dag- og fritidstilbud, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Forberedende Voksenuddannelse (FVU) samt rådgivning, vejledning, rehabilitering, udredning og kursusvirksomhed.

Tilbuddene har udgangspunkt i etablerede tegnsprogsmiljøer med medarbejdere, som har specialviden om de særlige vilkår, der er for vores målgrupper.

En del af CFD's medarbejdere er selv døve tegnsprogsbrugere. Øvrige medarbejdere gennemgår CFD's interne uddannelse i tegnsprog for at sikre et så højt tegnsprogsniveau som muligt.

Startede i 1869 - i dag landsdækkende

CFD's historie rækker tilbage til 1869. I dag har CFD omkring 550 medarbejdere og dækker hele landet med afdelinger eller kontorer i Aalborg, Aarhus, Fredericia, Odense, København, Nyborg, Nærum, Glostrup og Søborg.

CFD drives som en socialøkonomisk virksomhed. Vi er en privat, nonprofit, erhvervsdrivende fond med udelukkende almennyttigt formål, hvilket betyder, at et eventuelt overskud bruges til virksomhedens drift og videre udvikling af vores tilbud.

CFD omfatter to driftsområder  Sociale Tilbud og Rådgivning, Viden og Udvikling – og en administration med hver sin chef.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning