Spring til indhold
CFDs møde- og kontorbygning i Søborg med CFDs logo på gavlen.

Om CFD 

CFD er landets største leverandør af serviceydelser til døve samt mennesker med høretab og med kombineret syns- og høretab (døvblindhed) - evt. med yderligere funktionsnedsættelser.

Virksomheden omfatter døgn-, dag- og fritidstilbud, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Forberedende Voksenuddannelse (FVU) samt rådgivning, vejledning, rehabilitering, udredning, tolkeservice og kursusvirksomhed.

Tilbuddene har udgangspunkt i etablerede tegnsprogsmiljøer og med medarbejdere, som har høj tegnsprogskompetence og specialviden om døve og døvblindes særlige vilkår. En del af CFD's medarbejdere er selv døve tegnsprogsbrugere. Øvrige medarbejdere gennemgår CFD's interne uddannelse i tegnsprog.

Startede i 1869 - i dag landsdækkende

CFD's historie rækker tilbage til 1869. I dag har CFD omkring 600 medarbejdere og dækker hele landet med afdelinger eller kontorer i Aalborg, Aarhus, Fredericia, Odense, København, Nyborg, Nærum, Glostrup og Søborg.

CFD er nu en privat nonprofit erhvervsdrivende fond med udelukkende almennyttigt formål, hvilket betyder, at et eventuelt overskud bruges til virksomhedens drift og videre udvikling af tilbud. Indtil 31. december 2017 havde CFD driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune.

CFD er opbygget af tre driftsområder - Sociale Tilbud, Rådgivning og Tolkebooking - og en administration med hver sin chef.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD Tolkebooking

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning