Spring til indhold
Logo der viser bogstaverne RSV

Selskabsoplysninger

CFD er en privat nonprofit erhvervsdrivende fond med et socialt formål. Vi er også en registreret socialøkonomisk virksomhed.

CFD leverer specialiserede tilbud inden for det sociale område til børn, unge, voksne og ældre, som er døve, har et høretab eller har et kombineret syns- og høretab, eller som har andre funktionsnedsættelser i tilknytning til deres høretab.

CFD's aktiviteter er placeret på 11 adresser rundt om i landet.

Tolkebooking har kontor på CFD i Søborg. Rådgivning har kontor i Aalborg, Aarhus, Fredericia og Odense og Valby.

Døgn- og dagtilbuddene er placeret i Søborg, Nyborg, Glostrup og Nærum. 

Administrationen er placeret på hovedkontoret i Søborg.

Hovedkontor 

CFD
Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
E-mail cfd@cfd.dk

CVR 55280312

EAN 5798008695476

CFD's øvrige adresser og EAN-numre findes under de enkelte virksomheder. 

Seneste årsrapport

Årsrapport 2020

Kontakt os, hvis du er interesseret i årsrapporter fra før 2020.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning