Spring til indhold
Tre tegnsprogsundervisere står ved siden af hinanden og smiler

Undervisning

CFD har en række kursus- og undervisningstilbud rettet mod borgere, som er døve, har et betydeligt høretab eller har døvblindhed (kombineret høre- og synstab). Tilbuddene udvikler sig løbende på baggrund af behov og efterspørgsel.

 

Tilbuddene til borgere omfatter i øjeblikket primært

  • undervisning i dansk og tegnsprog til døve, voksne udlændinge

  • undervisning i dansk tegnsprog til familier, hvor den ene eller begge forældre er døve eller har et høretab, og hvor børnene er hørende

  • undervisning i dansk (FVU – Forberedende Voksenundervisning) til borgere på CFD’s dag- eller døgntilbud
  • undervisning i tegnsprog til familier med døve børn og unge.

CFD arrangerer også kurser i tegnsprog, som er åbne for alle interesserede – også udenfor CFD. 

Herudover har CFD forskellige undervisningstilbud både for eksterne målgrupper og for egne medarbejdere.

LÆsher

Kontakt

Tegnsprogskonsulenter
Kim Kanstrup Kjeldsen
Mobil:  2061 2896 (SMS)
E-mail: kik@cfd.dk

Kristin Martinsen
Mobil: 2136 0494 (SMS)
E-mail: kri@cfd.dk

Mette Washuus
Mobil: 9117 1550 (SMS)
E-mail: mw@cfd.dk

Faglig konsulent og teamleder
Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
Mobil: 2447 4466
E-mail: lps@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning