Spring til indhold
Lille pige går mellem sine forældre og holder dem i hånden

Undervisning for flersprogede familier

CFD tilbyder undervisning i dansk tegnsprog til familier, hvor den ene eller begge forældre er døve eller har et betydeligt høretab, og hvor børnene (uanset alder) er hørende.

Et hørende barn med døve forældre vokser op med to sprog og to kulturer –  hørendes og døves. Nogle familier kan derfor have behov for at få understøttet deres kommunikation ved at få et større tegnforråd og blive bedre til at udtrykke sig nuanceret på tegnsprog.

Ved at fokusere på døves kultur får barnet en vigtig indsigt og forståelse for sin egen og familiens livssituation, som er med til at styrke barnets selvværd.  

Målet med undervisningen kan være at
  • udvikle familiemedlemmernes evne til at forstå og udtrykke sig på tegnsprog
  • bidrage til øget kommunikation i familien 
  • øge viden om tegnsprog som et eget sprog.

I en samtale afdækker vi familiens tegnsproglige kompetencer og tilpasser undervisningen efter familiens behov.

Undervisningen foregår enten i familiens eget hjem eller i vores lokaler på CFD.

 

Kontakt

Tegnsprogskonsulenter
Kim Kanstrup Kjeldsen
Mobil:  2061 2896 (SMS)
E-mail: kik@cfd.dk

Kristin Martinsen
Mobil: 2136 0494 (SMS)
E-mail: kri@cfd.dk

Mette Washuus
Mobil: 9117 1550 (SMS)
E-mail: mw@cfd.dk

Faglig konsulent og teamleder
Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
Mobil: 2447 4466
E-mail: lps@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning