Spring til indhold
Kvinde står og underviser på tegnsprog ved en storskærm.

Forberedende VoksenUndervisning

I 2016 begyndte CFD  at tilbyde Forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk til borgere på CFD's Sociale tilbud.

FVU – Forberedende Voksenundervisning – er en statsligt finansieret uddannelse til personer over 18 år, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.

Tilbuddet ligger i dagtimerne og kan kombineres med borgernes beskæftigelse på CFD's vaskeri, værksteder m.v.

I følge loven om FVU eleverne være fyldt 18 år og have forudsætningerne for at kunne følge undervisningen med udbytte. Det vil i praksis sige, at tilbuddet retter sig mod borgere på CFD, som i forvejen har basale læse- og skrivefærdigheder. 

Kontakt

Tegnsprogskonsulenter
Kim Kanstrup Kjeldsen
Mobil:  2061 2896 (SMS)
E-mail: kik@cfd.dk

Kristin Martinsen
Mobil: 2136 0494 (SMS)
E-mail: kri@cfd.dk

Mette Washuus
Mobil: 9117 1550 (SMS)
E-mail: mw@cfd.dk

Faglig konsulent og teamleder
Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
Mobil: 2447 4466
E-mail: lps@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning