Spring til indhold
Tre personer i samtale på tegnsprog udendørs

Kurser i tegnsprog

CFD har omkring 20 års erfaring med tegnsprogskurser til egne medarbejdere.

Kurserne er også åbne for pårørende, professionelle uden for CFD og andre, der har lyst til at lære tegnsprog. 

CFD's kurser i tegnsprog består af i alt 12 niveauer. Som hovedregel skal kursisterne have gennemført niveau 1, inden de deltager på niveau 2, og niveau 2 inden de deltager på niveau 3 osv. Alternativt skal kursisterne have færdigheder svarende til det niveau, de ønsker at følge.

Et niveau er af en uges varighed, svarende til 30 lektioner i tegnsprog. En lektion er 45 minutter.

Tegnsprogsuddannelsen blev i 2022 vurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitut og placeret på niveau 4 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Det svarer til niveauet for et sprogfag i gymnasiet.

Evaluering af niveau og individuel vejledning

Kurserne er bygget op med en forventning om, at kursisterne har mulighed for at tilegne sig og øve praktiske tegnsprogsfærdigheder mellem kursusniveauerne. Niveauet stiger derfor hurtigt fra niveau til niveau, navnlig efter niveau 4.

I forbindelse med undervisningen på niveau 2, 4, 6, 8, 10 og 12 foretages en intern evaluering af hver enkelt deltagers tegnsprogsfærdigheder samt en individuel vejledning.

Undervisningen på kurserne varetages af CFD's tre faste tegnsprogskonsulenter, som alle har tegnsprog som første sprog. Herudover er der tilknyttet en lille gruppe af gæsteundervisere.

Se indholdet af og datoer for de enkelte niveauer i boksen til højre.

Kontakt

Tegnsprogskonsulenter
Kim Kanstrup Kjeldsen
Mobil:  2061 2896 (SMS)
E-mail: kik@cfd.dk

Kristin Martinsen
Mobil: 2136 0494 (SMS)
E-mail: kri@cfd.dk

Mette Washuus
Mobil: 9117 1550 (SMS)
E-mail: mw@cfd.dk

Faglig konsulent og teamleder
Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
Mobil: 2447 4466
E-mail: lps@cfd.dk

Niveauvurdering

Tegnsprogsuddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning