Spring til indhold
En hvid baggrund med en grå og lilla cirkel, som er Akkrediteringsinstitutionens logo

08-03-2022  |  CFD’s tegnsprogsuddannelse bliver vurderet

På CFD er arbejdet med at dokumentere vores tegnsprogsuddannelse godt i gang. Første etape er afsluttet og nu ligger en statusrapport klar.

Og hvad er så formålet? Det er at få uddannelsen niveauvurderet.

Fokus i statusrapporten er på de forskellige elementer i vores tegnsprogsuddannelse.

Og til at underbygge vigtigheden af dem har vores tegnsprogskonsulent, Kim Kanstrup Kjeldsen, der står for dokumentationsarbejdet, blandt andet holdt dem op imod flere interne dokumenter, som strategiplan, personalepolitiske retningslinjer og CFD’s kommunikationspolitik på en tosproget arbejdsplads.

Målet er niveauvurdering

En niveauvurdering skal være med til at kvalitetssikre uddannelsen ved en grundig gennemgang, opdatering og dokumentation af form og indhold på uddannelsens indhold. Derudover vil en niveauvurdering også være med til at skabe mere synlighed omkring uddannelsen. 

”Vi er privat udbyder af tegnsprogsuddannelse, som udover egne medarbejdere, også omfatter eksterne deltagere. Og netop vores status som privat betyder, at vi ikke er reguleret af Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Undervisningsministeriet. Til gengæld kan vi så søge Akkrediteringsinstituttet om at få lavet en vurdering af uddannelsens samlede mål for læringsudbytte i forhold til Kvalifikationsrammen for Livslang Læring og den danske parallel til den Europæiske Kvalifikationsramme,” forklarer direktør i Fonden CFD, Kurt Faber-Carlsen, som følger dokumentationsarbejdet på nært hold. 

Statusrapporten et primært et internt dokument, der skaber overblik over tegnsprogsuddannelsen på CFD. Men eksterne, der er interesserede, er velkomne til at læse med. Statusrapporten som kommer til at støtte op om selve ansøgningen om at få CFD’s tegnsprogsuddannelse niveauvurderet, skal være Akkrediteringsinstitutionen i hænde senest den 1.6. 2022.

Mange års erfaring

Fra midten af 1980’erne begyndte medarbejdere på CFD at få en mere systematisk undervisning i tegnsprog af kolleger eller ved en ekstern undervisningsinstitution. Siden da har den interne undervisning udviklet sig hastigt og i dag har den en fast struktur med kursusforløb, materialer, undervisningsprogrammer og 12 forskellige niveauer samt en række ekstra kurser.

 ”Vi oplever en stigende søgning til vores tegnsprogsuddannelse samtidig med, at kommunerne også gerne vil have dokumentation af undervisningsindsatsen, når de sender borgere eller medarbejdere på vores uddannelse. Derfor er vi interesserede i at få lavet en kvalitetssikring af undervisningen og uddannelsens indhold,” forklarer Kim Kanstrup Kjeldsen.

Han henviser ved samme lejlighed til at arbejdet med at få niveauvurderet CFD’s tegnsprogsuddannelse stemmer meget godt overens med CFD’s værdier om høj kvalitet og troværdighed i vores tilbud samt FN’s verdensmål, som CFD´s strategiplan Udsyn, hensyn og fremsyn blandt andet bygger på, og hvor verdensmål # 4 handler om kvalitetsuddannelse og om at sikre lige adgang til uddannelse og fremme af alles muligheder for livslang læring.

Frem mod 1. juni skal hele ansøgningen laves. Der er en meget detaljeret vejledning til dette. Skulle du være nysgerrig kan du finde den her

Du kan læse statusrapporten her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning