Spring til indhold
Foto af en smilende Kim, der taler tegnsprog

07-10-2021  |  Niveauvurdering og dokumentation af tegnsprogsuddannelsen

På et hjørnekontor i Søborg sidder en af vores tegnsprogskonsulenter og arbejder med vores tegnsprogsuddannelse på en meget anderledes måde, end han er vant til.

Kim Kanstrup er nemlig vant til at stå foran kursisterne sammen med kollegerne Lene Kold Erlandsen og Kristin Martinsen og undervise i dansk tegnsprog, men en anden opgave er dukket på.

Så nu sidder Kim og bruger 80 pct. af sin tid på at få CFD’s tegnsprogsuddannelse beskrevet og forankret i organisationen og sideløbende hermed at ansøge Danmarks Akkrediteringsinstitut om at få uddannelsen niveauvurderet.

Ved sin side i arbejdet som leder af projektet har han sin daglige leder Lone Pallesen Suhr samt Lene og Kristin fra undervisningsteamet.

Og hvorfor er det så, at TSU skal niveauvurderes?

CFD’s tegnsprogsuddannelse er ikke reguleret under Kulturministeriet og heller ikke under Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Undervisningsministeriet.

Derfor er der mulighed for at få lavet en niveauvurdering i forhold til den nationale Kvalifikationsramme for Livslang Læring for private og offentlige uddannelser.

"Vi søger om såkaldt niveauvurdering af tegnsprogsuddannelsen hos Danmarks Akkrediteringsinstitution – det er en form for certificering eller man kan sige en blåstempling af uddannelsen. På den måde vil tegnsprogsuddannelsen blive synliggjort for omverdenen blandt andet på instituttets hjemmeside og alle kan se, at uddannelsen har fået en offentlig anerkendelse," fortæller Kim.

Kvalitetssikring

CFD's strategiplan Udsyn, Hensyn og Fremsyn bygger på seks af FN's Verdensmål. Et af disse er Verdensmål nr. 4, som handler om, at uddannelsestilbud er af så høj en kvalitet som muligt.

Og niveauvurderingen er ifølge Kim netop også en form for kvalitetssikring.

Han siger: "Arbejdet med projektet om niveauvurdering er også med til at kvalitetssikre tegnsprogsuddannelsen. Kvalitetssikringen kræver f.eks., at der skal formuleres et overordnet, men klart formål med den interne tegnsprogsundervisning."

Her er fokus f.eks. på, hvorfor CFD gerne vil have, at medarbejdere skal deltage på tegnsprogskurser. CFD har som bekendt nogle sprogpolitikker og retningslinjer for kommunikationen af hensyn til borgerne samt døve kollegaer og for at opretholde politikken om tegnsprog og tosproget arbejdsplads. 

Derudover skal der formuleres et samlet mål for læringsudbyttet af hele uddannelsen: hvad skal de enkelte deltagere have ud af at deltage tegnsprogsundervisningen, vi skal evaluere hvert kursusforløb og meget mere.

Det er den eksterne del af niveauvurderingen, men Kim ser også en ressource i arbejdet på de interne linjer. 

Vi skal dokumentere, så intet forsvinder

CFD har tilbudt medarbejdere undervisning i dansk tegnsprog i omkring 35 år. Det startede i det små, men er med tiden vokset sig stort og det har i dag en meget høj kvalitet, hvor der undervises på flere forskellige niveauer fra begynder til flydende.  

Kim fortæller:

"Vi tilbyder alle medarbejdere at deltage i kursusforløb i dansk tegnsprog i Søborg eller Nyborg/Odense på 12 forskellige niveauer. Udover det underviser vi også eksterne, såsom arbejdspladser, familier, flygtninge, 1 til 1 undervisning m.fl."

"Og også døve medarbejdere kan få tilbud om undervisning i dansk tegnsprog. Så CFD’s undervisningstilbud er virkelig vokset – og det skal dokumenteres, så det ikke forsvinder," understreger Kim. 

Kim og hans kolleger i projektet er meget opmærksomme på den del af arbejdet også.

Han fortæller: "Vi vil gerne have, at tegnsprogsuddannelsen bliver her i CFD og skulle der komme nye undervisere til, er det ligetil at læse om uddannelsen og fortsætte det gode arbejde, som andre har gjort, hvis vi får form og indhold dokumenteret."

Kim og gruppen i projektet udarbejder således en indgående og komplet dokumentation, som vil blive opbevaret digitalt.

Og skulle du sidde med et spørgsmål om projektet, så svarer Kim gerne. Kig forbi hans kontor i Søborg eller send ham en mail på kik@cfd.dk.

Læs mere om CFD's tegnsprogsuddannelse

Klik her for at se Kim fortælle om projektet på tegnsprog (med danske undertekster).

Relaterede nyheder

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning