Spring til indhold
Ikoner for de seks verdensmål

Udsyn, hensyn og fremsyn – Strategiplan 2020-2025

CFD er en non-profit, registreret socialøkonomisk virksomhed og landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Virksomheden omfatter døgn-, dag- og støttecentertilbud, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Forberedende Voksenuddannelse (FVU) samt rådgivning, vejledning, rehabilitering, udredning og kursusvirksomhed.

Værdigrundlag og mission

Strategiplanens holdningsmæssige og etiske ståsted bygger på CFD's værdigrundlag, der omfatter CFD's fem værdier:

  • Høj kvalitet
  • Respekt for individet
  • Troværdighed
  • Dynamisk
  • Non-profit.

Strategiplanens målsætninger og faglige indsatser skal ses i forlængelse af CFD's mission, som er formuleret således:

CFD leverer specialiserede tilbud inden for det sociale område til børn, unge, voksne og ældre, som er døve, har et høretab eller har et kombineret syns- og høretab, eller har andre funktionsnedsættelser i tilknytning til deres høretab.

Udsyn, hensyn og fremsyn

Udsyn, hensyn og fremsyn. Strategiplan 2020-2025 præsenterer i sin titel de vigtigste strategiske pejlemærker frem mod 2025:

Udsyn – henviser til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og det fundament, som verdensmålene skal anvise for strategiplanen, samt det ståsted et mere nationalt og lokalt omverdensperspektiv giver CFD.

Hensyn – henviser til de borgerrettede, relationelle og faglige indsatser og i høj grad til, at medarbejderne anerkender borgernes ressourcer, kompetencer og ønsker for livet, som retning for CFD's ydelser. Yderligere iagttages det hensyn, at CFD som organisation skal have tilstrækkelige ressourcer for at kunne efterleve organisatorisk fremdrift og udvikling i strategiperioden.

Fremsyn – viser hen mod fremtiden med partnerskaber, udvikling af målgrupper, vidensudvikling og samarbejde.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Midtvejsopsamlinger

Midtvejsopsamlinger på idéer og aktiviteter i CFD i forhold til verdensmålene (pdf).

Opsamling på arbejdet med strategikassen

Opsamling på aktiviteter

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning