Spring til indhold
Søkort med lineal,, blyant og kompas liggende ovenpå

Mission

CFD leverer specialiserede tilbud inden for det sociale område til børn, unge, voksne og ældre som er døve, har et høretab eller har et kombineret syns- og høretab, eller har andre funktionsnedsættelser i tilknytning til deres høretab.

CFD's tilbud tager udgangspunkt i tegnsprog, taktilt tegnsprog, tegnstøttet kommunikation og/eller anden visuel kommunikation, og/eller andre former for tilpasset kommunikation.

CFD's ydelser omfatter

 • Bo- og dagtilbud
 • Rådgivning
 • Særlige uddannelsestilbud
 • Psykologiske tilbud
 • Erfa-netværk.

CFD tilbyder desuden rådgivning og kompetenceudvikling for professionelle, der beskæftiger sig med målgrupperne.

VISION

CFD's vision er følgende:

Fagligt

 • At være en landsdækkende udbyder af tilbud på et højt fagligt niveau, der løbende imødekommer målgruppernes behov.

 • At udbygge de faglige kompetencer, der er nødvendige for at kunne imødekomme nye behov.

 • At fremme innovation og nytænkning.

 • At have et stærkt brand som en organisation med en høj faglighed.

 • At arbejde bevidst med tværfaglighed og vidensdeling.

Organisatorisk

 • At stå stærkt som en organisation med en tydelig fællesskabsfølelse og sammenhængskraft.

 • At bygge på decentral beslutningskompetence, decentral ledelse og økonomiske modeller, der understøtter dette.

 • At anvende projektorienterede arbejdsformer.

 • At løse opgaverne, hvor der er det bedst mulige faglige grundlag og undgå intern konkurrence.

 • At kommunikere ensartet og stærkt fra alle dele af organisationen.

 • At deltage i den handicapfaglige og handicappolitiske diskussion.

 • At have en dynamisk organisation, der tilpasser sig en verden i stadig forandring.

 • At arbejde bevidst med generationsskifteudfordringen (risiko for videnstab, organisatoriske konsekvenser m.v.)

 • At være engageret i internationalt samarbejde og projekter.

Teknologisk

 • At skabe optimale muligheder for e-inklusion og digital service til vores målgrupper.

 • At udnytte moderne teknologi (herunder velfærdsteknologi) i forbindelse med faglig opgaveløsning, uddannelse, vidensdeling, kommunikation og administrative opgaver samt være med til at udvikle relevante teknologier.

Økonomisk

 • At have en effektiv og ansvarlig ressourceudnyttelse.

 • At have en stærk økonomi, der giver mulighed for udvikling.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning