Spring til indhold
Kurt og Anne står og smiler med roser i baggrund i CFD's have i Søborg

22-06-2023  |  CFD kom på det sociale landkort

Tegnsprog, vores position som højt specialiseret tilbud, netværket til de andre socialøkonomiske virksomheder og kontakten til politikere fra interesseorganisationerne og landspolitikere er bare nogle af de ting, som vi på CFD ser tilbage på nu, hvor vi har lagt årets Folkemøde bag os.

Ved dette års Folkemøde debuterede CFD som arrangør af en paneldebat. Med titlen ”En specialeplan til det højt specialiserede handicapområde. Hvad venter vi på?” havde vi inviteret Lars Ahlburg - forperson for Danske Døves Landsforbund, Anni Sørensen – repræsentant for DH’s forretningsudvalg og Matilde Powers – socialdemokratisk medlem af Folketingets socialudvalg. 

Både direktør Kurt Faber-Carlsen og chefjurist Anne Vikkelsø bidrog til debatten og sørgede for, at der var tid og rum til en fokuseret debat på vejen med et svar på, hvad vi venter på ift. igangsættelsen af specialeplanlægning på det specialiserede socialområde.

Et godt udbytte

En ting er at stå for en debat eller at deltage i andres debatter. Men hvad er der egentlig ellers at hente ved Folkemødet for en socialøkonomisk virksomhed som CFD? Det har de to tænkt over efterfølgende.

”Vi fik gjort opmærksom på os selv i flere forskellige fora. Tegnsproget fyldte meget omkring os, og flere ved nu, at CFD er et højt specialiseret velfærdstilbud, man ikke kan komme udenom, hvis vi f.eks. taler om mennesker med erhvervet døvblindhed og døve med yderligere funktionsnedsættelser,” siger Anne.  Hun oplevede en stor nysgerrighed på CFD som organisation. 

”Vi er en verden, en kultur og vi har et sprog, som meget få kender til – og så har vi en lang historie, som passer meget godt ind i den samtale, der er i dag om, hvordan civilsamfundet kan spille en større rolle på velfærdsområdet.”

Kurt har fokus på, at vi blev en større del af de selvejende tilbud, og det er væsentligt, når vi skal sikre vores interessevaretagelse som socialøkonomisk virksomhed, som et højt specialiseret tilbud og som en engageret partner i udviklingen af velfærdstilbud. 

”Selveje Danmark er vores brancheforening, og det er vigtigt med et gensidigt kendskab, så vi kan tale hinandens sag, hvor nu vi færdes, og hvor nu det er relevant,” siger han.

”Derudover oplevede jeg, at flere eksterne blev meget nysgerrige på CFD. Vi mødte civilsamfundet i vores debatter i Velfærdsteltet, og vi blev inviteret ind i andre sammenhænge, fx i snakkene om specialeplan med SL´s formand og regionspolitikeren Jakob Klærke. Så vores aktive deltagelse nærede også andres debatter, og vi havde alle muligheder for virkelig at udvide vores berøringsflade, og den mulighed greb vi.”

Hvis nu

…hvis CFD deltager i Folkemødet i 2024, hvad skulle så vores fokus være, og hvor skulle vi forsøge at bevæge os hen? Anne har allerede gjort sig nogle tanker om, hvad CFD’s næste træk skulle være i folkemødesammenhæng. 

”Jeg kunne ønske mig, at vi gik sammen med f.eks. Dansk Erhverv, KL, DH og måske et advokatfirma med speciale i retssikkerhed og satte fokus på botilbud til mennesker med sammensatte funktionsnedsættelser, og at vi så ”låner” KL eller Dansk Erhvervs scene for at nå ud til et endnu bredere publikum – og bevæge os lidt væk fra brancheboblen.” 

Netop botilbudsområdet er der fokus på nationalt, fordi kommunerne har fået mulighed for at søge en lånepulje til kapacitetsudvidelse, så de kan bygge præcis botilbud, og fordi private botilbud beskrives som en faktor, der driver de stærkt stigende udgifter på det specialiserede socialområde.

Kurt er ikke afvisende over for forslaget – dog vil han gerne se tiden lidt an for at være helt sikker på at ramme et aktuelt emne. Enige er de i hvert fald om, at Folkemødet bestemt er et relevant forum at færdes i for at få inspiration til egen praksis og bidrage til andres. 

Relaterede artikler

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning