Spring til indhold
Forsiden af årsrapport med titlen ÅRSRAPPORT 2020 i hvid skrift på rød baggrund

21-04-2021  |  Året 2020 på CFD

CFD’s årsrapport for det forløbne år er nu klar. Og 2020 blev naturligvis især præget af en ting.

Året 2020 vil på mange måder især blive husket for coronakrisen. Den 11. marts blev Danmark lukket ned, og det satte sine spor overalt – også på CFD.

Men CFD's årsrapport, som netop er udkommet, viser, at vi kom godt igennem årets coronaudfordringer. 

CFD's målsætning gennem hele 2020 var at håndtere pandemien på en måde, som sikrede borgernes trivsel og helbred både mentalt og fysisk, og samtidig havde et stærkt fokus på at efterleve myndighedernes retningslinjer.

Og det lykkedes. Kurt Faber-Carlsen, chef for CFD, siger:

"Vi er meget tilfredse med, at vi kom igennem den totalforandring af hverdagen i samfundet, og dermed også her på CFD, uden at det for alvor gik ud over de borgere, som vi leverer tilbud til. Det gjaldt både på vores døgn- og dagtilbud, hvor vi fandt nye og gode måder at være sammen på, og gennem Rådgivnings og Tolkebookings kreative løsninger i forhold til fortsat at have rigtig meget og nærværende kontakt med borgerne og kunderne."

Fremgang i antal pladser

På trods af coronakrisen havde CFD for femte år i træk fremgang i antallet af døgn- og dagpladser på Sociale Tilbud i 2020. Det samlede antal pladser er nu 238 (ligeligt fordelt mellem døgn- og dagtilbud), hvilket er 10 flere end sidste år. 

Coronakrisen og den nye ferielov med ændrede optjenings- og afviklingsvilkår betød, at medarbejderne holdt mindre ferie i 2020 end tidligere år. Dermed steg CFD's samlede feriepengeforpligtelse med 1,2 mio. kr., hvilket naturligvis påvirkede årsresultatet.

Resultatet endte dog på 7,3 mio. kr., hvilket både ledelsen og bestyrelsen anser for at være tilfredsstillende – også selvom CFD's tolkeområde har haft en betydelig indtægtsnedgang.

Ny strategi og formand 

 I oktober 2020 blev CFD's nye strategiplan Udsyn, hensyn og fremsyn præsenteret. Denne strategiplan bygger på seks af FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

De seks mål, der er udvalgt, er

  •  sundhed og trivsel
  •  kvalitetsuddannelse
  •  anstændige jobs og økonomisk vækst
  •  mindre ulighed
  •  ansvarligt forbrug og produktion
  •  partnerskaber for handling.

2020 var også året, hvor der var udskiftning på formandsposten i CFD's bestyrelse. Vi sagde farvel til Lars Abel efter 10 år som formand, og på bestyrelsesmødet i december blev Anders Folmer Buhelt, som er chef for Akademiet for Social Innovation, valgt som ny formand.

Året, der gik, har ikke lignet noget andet år i CFD's historie. Og selvom det forløb godt, ser Kurt Faber-Carlsen frem til et lidt anderledes 2021:

"Som det ser ud nu, er vi heldigvis på vej tilbage til mere normale tilstande, og det er jeg rigtig glad for, både som borger i Danmark og som chef for CFD. Det bliver virkelig dejligt, når vi forhåbentlig snart igen kan omgås på en friere og mere utvungen måde, end vi har gjort længe. Det har været stærkt savnet både af borgere og kolleger – det er der ingen tvivl om."

Læs CFD's årsrapport 2020 her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning