Spring til indhold
Forsiden af årsrapporten

25-04-2023  |  CFD's årsrapport 2022

Nu er CFD's årsrapport for 2022 klar. Som altid er den fuld af store og små fakta om året, der gik.

Noget, der gjorde 2022 væsentligt anderledes end tidligere, er, at vi endte med et underskud på budgettet på 3,1 mio. kroner. Det er første gang, siden kommunalreformen i 2007/2008, at et år er endt med underskud.

Som non-profit virksomhed arbejder vi ikke for et overskud til aktionærer eller ejere, men et eventuelt overskud går ind i driften og udviklingen af tilbuddene til vores borgere. Underskuddet for 2022 tærer derfor lidt på CFD likviditet.

Underskuddet skyldes flere ting, blandt andet et højt sygefravær (delvist i sammenhæng med coronapandemien), høje energipriser, en mangelfuld bevågenhed på økonomien fra den lokale ledelses side nogle steder i CFD samt flere tomme pladser på vores sociale tilbud. 

Men CFD har en god økonomi, og vi har derfor også naturligvis fulgt de aftaler og planer, der allerede er lavet, om at investere økonomi i nybygning og modernisering af boligerne i Døvblindehuset. 

Vi skal handle

Kurt Faber-Carlsen, direktør for Fonden CFD, siger: 

"Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at vi for første gang i 15 år ender med et negativt resultat. CFD har fortsat en solid økonomi, så vi har penge nok i kassen til både løn og øvrig drift, men vi skal handle for at sikre, at vi slutter med et bedre resultat i år. Derfor besluttede vi i ledelsen allerede i starten af året planer og initiativer for at få økonomien tilbage på ret kurs. CFD's bestyrelse og samarbejdsorganisation er selvfølgelig medinddraget og orienteret om alvoren i situationen og vores tiltag." 

Og han fortsætter: 

"Det indebærer blandt andet, at vi indfører ansættelsesstop, men dog fortsat kan foretage nødvendige ansættelser, og at vi skal være ekstra bevidste om planlægning af vikardækning og brug af eksterne vikarbureauer."

"Vi skal yderligere være opmærksomme på udgifter i forbindelse med tjenesterejser, deltagelse i kurser, konferencer og andre personalerelaterede udgifter som personaledage og landsmøder. Vi sender for eksempel ikke medarbejdere til verdenskongressen for døve i Sydkorea i juli. Og samtidig skal vi alle lokalt fortsat have fokus på et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og ikke mindst på de rette tilbud til borgerne," slutter Kurt Faber-Carlsen.

Klimaaftrykket falder igen

På den positive side kan nævnes, at vores klimaaftryk fra vores tre største kilder til udledning af CO2 varme, el og bilkørsel – igen i år er faldet. I forhold til sidste år faldet denne gang på hele 11 procent, fra 403 til 357 ton CO2. Over de sidste fem år er vores samlede udledning på de tre områder faldet med en tredjedel.

Kurt Faber-Carlsen siger:

"Et af de seks verdensmål, vores strategiplan bygger på, er #12 – ansvarligt forbrug og produktion. Og jeg er rigtig glad for at kunne se, hvordan vores indsats på dette område giver resultat. Det er et område, vi har satset meget på – og fortsat gør det. For eksempel har vi for nylig udskiftet de gamle gasdrevne vaskemaskiner med nye el-drevne maskiner på vores vaskeri, og det regner vi da også med at kunne se af vores klimaregnskab i år."

Andre nøgletal fra CFD 2022

  • Nettoomsætning 271 mio. kroner
  • 115 døgnpladser, 117 dagpladser
  • 389 årsværk (vi måtte jo sige farvel til godt 30 kolleger i Tolkebooking i begyndelsen af 2022)
  • Omkring 70 kolleger, som er døve eller har et betydeligt høretab (anslået)
  • Gennemsnitligt sygefravær 6,9 procent svarende til 16,39 dagsværk per fuldtidsbeskæftiget
  • Stigning på godt 800 kr. i gennemsnitlig udgift til kompetenceudvikling per årsværk 
  • Kønsfordeling 31 procent mænd, 69 procent kvinder

Læs årsrapporten her

Relaterede nyheder

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning