Spring til indhold
Forsiden af årsrapport med titlen ÅRSRAPPORT 2021 i hvid skrift på lilla baggrund

25-04-2022  |  ÅRSRAPPORT 2021

CFD’s årsrapport for det forløbne år er nu klar. I 2021 spillede coronapandemien fortsat en rolle i samfundet og på CFD, men der skete også andre store ting hos os.

Den 20. august 2021 besluttede bestyrelsen således at lukke CFD Tolkebooking, som i mange år har leveret tegnsprogstolkning af høj kvalitet til mennesker, som er døve eller døvblinde, i hele landet.

Økonomien på området har særligt i de senere år været udfordret og med udsigt til nye udbud med endnu mere pressede priser, så bestyrelsen sig nødsaget til at lukke Tolkebooking og dermed tage afsked med mange gode medarbejdere.

"Det er trist at tage afsked med en meget værdsat medarbejdergruppe og lukke ned for et forretningsområde. Bestyrelsen så dog ikke andre muligheder – vi kan ikke drive en tolkevirksomhed med fokus på arbejdsmiljø og overenskomster, når udbuddene og øvrige markedsvilkår på området ser ud, som de gør," siger direktør for Fonden CFD, Kurt Faber-Carlsen.

Lukningen af Tolkebooking er nu gennemført, og med afviklingen af Tolkebooking når vi ned på 415 årsværk på hele CFD. Det er et fald på seks i forhold til året før, og det laveste i flere år. For fem år siden, i 2017, var vi oppe på 462 årsværk.

Fortsat vækst på det sociale område

CFD omsatte for 282,9 mio. kroner i 2021. Årsresultatet endte på 8,6 mio.kr., hvilket både ledelsen og bestyrelsen anser for at være tilfredsstillende. 

Driftsomkostningerne var lavere end budgetteret, hvilket blandt andet skyldtes, at vi måtte udsætte opstarten af byggeriet af et nyt Døvblindehus på grund af udfordringer med levering af betonelementer. 

CFD’s største driftsområde, Sociale Tilbud, oplevede igen i 2021 en vækst, som særligt foldede sig ud i Nyborg og Søborg samt omkring vores støttecentre i Glostrup og Nyborg. Omsætningsforøgelsen på området lyder på 7,3 mio.kr.

"Vi vokser fortsat på det sociale område både, hvad angår døgn- og dagtilbud. Og det er vi naturligvis glade for – en øget volumen er med til at styrke det socialpædagogiske og tværfaglige niveau i vores døgn- og aktivitetstilbud yderligere," siger Kurt Faber-Carlsen og fortsætter:

"Og præcis medarbejdernes høje faglighed er det, som driver hele CFD som velfærdsoperatør på det specialiserede socialområde. Det bekræfter tilsynene i 2021 også."

Et mere normalt år 

Efter det stærkt coronaprægede 2020, sagde CFD's direktør Kurt Faber-Carlsen ved indgangen til 2021:

"Som det ser ud nu, er vi heldigvis på vej tilbage til mere normale tilstande, og det er jeg rigtig glad for, både som borger i Danmark og som chef for CFD. Det bliver virkelig dejligt, når vi forhåbentlig snart igen kan omgås på en friere og mere utvungen måde, end vi har gjort længe. Det har været stærkt savnet både af borgere og kolleger – det er der ingen tvivl om."

Og selvom 2021 fortsat var præget af coronapandemien, skulle det heldigvis vise sig at blive mere normalt end det foregående år.

Strategien fik liv

2021 var også året, hvor strategien Udsyn, hensyn og fremsyn for alvor fik liv på CFD i 2021.

Strategiplanen bygger som bekendt på seks af FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, nemlig

  • sundhed og trivsel
  • kvalitetsuddannelse
  • anstændige jobs og økonomisk vækst
  • mindre ulighed
  • ansvarligt forbrug og produktion
  • partnerskaber for handling.

Vi så blandt andet positive resultater med arbejdet med samfundsansvar og herunder reduktion af CFD’s miljøpåvirkninger.

Varme, elektricitet og bilkørsel er de tre vigtigste kilder til udledning af CO2 på CFD, og i 2021 udgjorde det samlede CO2-aftryk på disse tre områder 327 ton. Det er et fald på 20 ton fra året før, hvilket vi synes, vi kan være tilfredse med.

Læs mere om året 2021 i årsrapporten her.

Relaterede nyheder

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning