Spring til indhold
Tre unge kvinder står udendørs på CFD og taler sammen på tegnsprog en kølig efterårsdag.

SOCIALE TILBUD

CFD's sociale tilbud består af seks virksomheder med 15 forskellige døgn- og dagtilbud.

Målgruppen for vores tilbud er personer, der er døve, har døvblindhed (både medfødt og erhvervet), eller som har et betydeligt høretab, med en række forskellige funktionsnedsættelser som eksempelvis

 • autismespektrumforstyrrelser
 • udviklingshæmning
 • ADHD
 • psykiatriske lidelser
 • multihandicap
 • demens.
 

Tilbuddene omfatter omkring 235 pladser i Søborg, Nærum, Glostrup og Nyborg.

Udgangspunktet for alle vores tilbud er viden om og respekt for sproget og kulturen blandt personerne i målgruppen. Alle døgn- og dagtilbud tilbyder et miljø, hvor der bruges tegnsprog eller andre former for visuelt eller taktilt sprog.

Brugerne skal have lyst til at være på CFD

Det er målet med vores sociale tilbud at tilbyde støtte, bolig, samvær, aktiviteter og beskæftigelse, som borgerne trives i og har lyst til at deltage i.

Samtidig skal tilbuddene leve op til de handicappolitiske standarder og visioner, som vi har i Danmark om ligestilling. Det kan for eksempel være moderne handicapvenlige boliger med god tilgængelighed, som støtter borgeren i bevægelsen fra afhængighed mod selvstændighed.

CFD's sociale tilbud omfatter følgende:

 • Døgntilbud
 • Dagtilbud
 • Støttecentre
 • Erhvervsafklaring
 • Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU).

Ledelse

Portræt af Line Rishøj
Chef
Line Rishøj 
Mobil: 2020 8733
E-mail: lri@cfd.dk

Visitation

Socialrådgiver
Lisbet Farum Jensen
Tlf.: 4439 1147
E-mail: lfj@cfd.dk

Læs mere om visitation

Faglig konsulent

Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
E-mail: lps@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning