Spring til indhold
Tre unge kvinder står udendørs på CFD og taler sammen på tegnsprog en kølig efterårsdag.

SOCIALE TILBUD

CFD's sociale tilbud består af seks virksomheder med 15 forskellige døgn- og dagtilbud. Målgruppen for tilbuddene er personer, der er døve, døvblinde (både medfødt og erhvervet) eller som har et betydeligt høretab med en række forskellige funktionsnedsættelser som eksempelvis autisme, udviklingshæmning, ADHD, psykiatriske lidelser, multihandicap og demens.

Tilbuddene omfatter cirka 230 pladser i Søborg, Nærum, Glostrup og Nyborg.

Udgangspunktet for alle tilbud er viden om og respekt for sproget og kulturen blandt personerne i målgruppen. Alle døgn- og dagtilbud tilbyder et miljø, hvor der bruges tegnsprog eller andre former for visuelt eller taktilt sprog.

Brugerne skal have lyst til at være på CFD

Det er CFD's mål at tilbyde støtte, bolig, samvær, aktiviteter og beskæftigelse, som borgerne trives i og har lyst til at deltage i.

Samtidig skal tilbuddene leve op til de handicappolitiske standarder og visioner, som vi har i Danmark om ligestilling. Moderne handicapvenlige boliger med god tilgængelighed støtter eksempelvis borgeren i bevægelsen fra afhængighed mod selvstændighed. CFD's Sociale Tilbud omfatter følgende:

  • Døgntilbud
  • Dagtilbud
  • Støttecentre
  • Erhvervsafklaring
  • Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU).

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Områdechef
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Visitation

Socialrådgiver
Lisbet Farum Jensen
Tlf.: 4439 1147
E-mail: lfj@cfd.dk

Læs mere om visitation

Faglig konsulent

Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
E-mail: lps@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning