Spring til indhold
På billedet ser man tre hænder, der alle peger tommelfingrene opad. Baggrunden er en blå himmel med enkelte hvide skyer. Der er tale om login-siden på www.pso-borger.dk

pso-borger 

På CFD arbejder vi med brugerrettet IT til gavn for borgerne – det fokus har blandt andet ført til oprettelsen af det sociale netværk PSO-borger. (PSO - fordi de sociale tilbud tidligere var organiseret under PSO - Pædagogiske og Sundhedsfaglige Område.)

Socialt netværk 

Borgerne i tilbuddene på det sociale område på CFD bruger først og fremmest iPad til at manøvrere rundt i det sociale netværk.

Her kan de i bedste facebookstil sende beskeder til deres kontakter, udbygge deres netværk på CFD og dele billeder, videoer og filer.

Det sociale netværk henvender sig desuden til medarbejdere på CFD samt til pårørende til borgerne på CFD.

Tilstedeværelsen af de tre grupper i det sociale netværk skaber en fin synergi, og det øger muligheden for kommunikation og indsigt i hinandens dagligdag. Ikke mindst mellem borger og pårørende.

Det kræver en særlig godkendelse at oprette en profil på PSO-borger.

Gå til PSO-borger.

Ledelse

Portræt af Line Rishøj
Chef
Line Rishøj 
Mobil: 2020 8733
E-mail: lri@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning