Spring til indhold
En ung kvinde får flettet hår af en pædagog. Hun har drejet ansigtet i retning af kameraet, som hun stirrer lige ind i.

Døgntilbud

CFD har over 100 pladser til personer, der er døve, døvblinde eller har et betydeligt høretab, og som har behov for et døgntilbud - enten permanent eller i en kortere periode.

CFD's døgntilbud ligger i Søborg, Nærum og Nyborg, og de drives efter lov om social service §107 og §108 samt almenboliglovens §105 stk. 2 med pædagogisk døgnstøtte efter lov om social service §85.

Har du spørgsmål om visitation til et af CFD's døgntilbud, kan du kontakte vores socialrådgiver på tlf. 4439 1147 eller e-mail lfj@cfd.dk

Specialpædagogisk støtte i et tegnsprogsmiljø

Formålet med tilbuddene er at yde CFD's beboere specialpædagogisk bistand og støtte i et miljø, der tager hensyn til deres særlige kommunikationsbehov.

Information om alle CFD's døgntilbud

På denne del af hjemmesiden kan du læse mere om alle CFD's døgntilbud. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til lederne af de enkelte tilbud. Telefonnumre og mailadresser finder du ved hvert tilbud.

Derudover kan du ovenfor læse mere overordnet om CFD's sociale tilbud – eksempelvis omkring fysioterapeutisk behandling og kommunikation med målgrupperne.

Ledelse

Portræt af Line Rishøj
Chef
Line Rishøj 
Mobil: 2020 8733
E-mail: lri@cfd.dk

Visitation

Socialrådgiver
Lisbet Farum Jensen
Tlf.: 4439 1147
E-mail: lfj@cfd.dk

Læs mere om visitation

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning