Spring til indhold
Smilende mand poserer udendørs med to økser.

Funktionsnedsættelse - Nyborg

Botilbuddet Skaboeshus er et skærmet miljø men også et samlingssted, hvor alle kan få de bedste muligheder for et positivt fællesskab, personlig udvikling og dannelse af venskaber.

Målgruppen er personer, som er døve, døvblinde eller har et betydeligt høretab, og som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, psykiatriske lidelser eller lignende udfordringer.

Skaboeshus drives efter lov om social service §107 og §108 samt pædagogisk døgnstøtte efter lov om social service §85.

Der er på nuværende tidspunkt 33 døgnpladser på Skaboeshus fordelt i grupper på Skaboeshusevej 105 og 107.

Døgnprisen for 2024 er 3.355 kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen. 

Fysiske rammer

Skaboeshus er placeret i udkanten af Nyborg på en landlig grund med 16 tønder land tæt ved skov og strand.

Nyborg centrum ligger ca. to km. fra Skaboeshus, og der afgår bybusser til og fra stedet.

Marker og moderne boliger

Skaboeshus består af en ældre toetagers hovedbygning, som indeholder mødelokaler, kontorer, undervisningslokaler, motionsrum samt to aflastnings- og udslusningslejligheder.

Endvidere er der på Skaboeshusevej 107 11 boliger i Atriumbygningen, og Skaboeshusevej 105 rummer 20 boliger.

Skaboeshus har huset døve i over 100 år og tidligere været anvendt som landbrugshøjskole for døve. Jordarealet anvendes i dag i forbindelse med dagtilbuddet Værkstedet Skaboeshus.

Hverdagsliv

Hverdagslivet går med arbejde, fritid og huslige opgaver. Med andre ord ligner hverdagen på Skaboeshus den i de fleste andre hjem.

Beboerne gør selv rent, vedligeholder egen bolig og har selv ansvar for at vaske tøj. Personalet giver den nødvendige støtte til alle de praktiske gøremål.

Beboerne på Skaboeshus har stor indflydelse på eget liv og valg af ugens aktiviteter.

Aktiviteter

Ugens aktiviteter foregår i tæt samarbejde med de øvrige tilbud på Skaboeshus, det vil sige aktivitet og samværbeskyttet beskæftigelse og STU.

Det giver mulighed for at skabe sociale kontakter og venskaber med andre ligestillede døve. Ca. én gang om måneden holdes der "Aktivklub". Et tilbud på tværs af de pædagogiske tilbud i Nyborg.

Rejseaktiviteter

Ferierejser og andre kulturelle aktiviteter bliver tilrettelagt ud fra individuelle ønsker og hensyn. Mange af beboerne vælger hvert år at deltage i de fælles arrangementer, som tilrettelægges for døve med andre funktionsnedsættelser i Danmark eller på nordisk plan.


Kontakt

CFD
Skaboeshusevej 105
5800 Nyborg  

Tlf. 4439 1331 og 4439 1343
 
CFD
Skaboeshusevej 107
5800 Nyborg  

Tlf. 4439 1345

E-mail: nyborg@cfd.dk
 
EAN: 5798008695599

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Bettina Juhl Nielsen
Tlf: 2728 2519
E-mail: bjn@cfd.dk
 
Daglig leder i 105 - Team 1
Christina Theil
Tlf: 4017 5766
E-mail: cht@cfd.dk

Daglig leder i 105 - Team 2
Lis Flensburg
Tlf: 2162 7109
E-mail: lfl@cfd.dk
 
Daglig leder 107 - Stuen
Rikke Nørup Koch-Poulsen
Tlf.: 5139 7084
E-mail: rkp@cfd.dk

Daglig leder 107 -  2. sal
Kristian Bergholt
Tlf.: 3034 1655
E-mail: kbe@cfd.dk 

Hovednummer: 4439 1330

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning