Spring til indhold
Smilende mand poserer udendørs med to økser.

Funktionsnedsættelse - Nyborg

Botilbuddet Skaboeshus  er et skærmet miljø, men også et samlingssted, hvor alle kan få de bedste muligheder for et positivt fællesskab, personlig udvikling og dannelse af venskaber.

Målgruppen er personer, som er døve, døvblinde eller har et betydeligt høretab, og som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, psykiatriske lidelser eller lignende udfordringer.

Skaboeshus drives efter lov om social service §107 og §108 samt pædagogisk døgnstøtte efter lov om social service § 85.

Der er på nuværende tidspunkt 33 døgnpladser på Skaboeshus fordelt i fire grupper i Skaboeshus 105 0g 107. 

Døgnprisen for 2021 er 3.126 kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen. 


Kontakt

CFD Nyborg
Skaboeshusevej 107
5800 Nyborg
Tlf. 4439 1330
E-mail: nyborg@cfd.dk

EAN: 5798008695599

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Bettina Juhl Nielsen
Tlf: 2728 2519
E-mail: bjn@cfd.dk
 
Afdelingsleder i 105 - Team 1
Christina Theil
Tlf: 4017 5766
E-mail: cht@cfd.dk

Afdelingsleder i 105 - Team 2
Lis Flensburg
Tlf: 2162 7109
E-mail: lfl@cfd.dk
 
Afdelingsleder 107 - Stuen
Rikke Nørup Koch-Poulsen
Tlf.: 5139 7084
E-mail: rkp@cfd.dk

Afdelingsleder 107 -  2. sal
Alice Møller-Nielsen
Tlf.: 2218 9482
E-mail: aju@cfd.dk

Tilsynsrapport

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.