Spring til indhold
Fem hænder samlet i fælles håndtryk

tværfagligt team

En tværfaglig indsats fremmer helhedsorienterede løsninger i forbindelse med komplekse problemstillinger og udfordringer. 

Tværfagligt Team er en del af CFD's sociale tilbud. Det består af fysioterapeuter, tegnsprogskonsulenter, socialrådgiver og pædagogfaglig konsulent.

Alle har på hvert sit fagområde specialviden om borgere med nedsat funktionsevne, døvhed, døvblindhed og høretab samt om tegnsprog.

Tværfagligt Team bistår både internt på CFD og eksternt med udredning, visitation, rådgivning, supervision med mere - typisk ved komplekse problemstillinger og udfordringer.

Teamet arbejder desuden sammen med døvepsykiatrisk team i Ballerup.

Ved eksterne henvendelser om udredningsopgaver eller andre faglige vejledningsforløb kan der blive tale om betaling for ydelsen.

Ledelse

Portræt af Line Rishøj
Chef
Line Rishøj 
Mobil: 2020 8733
E-mail: lri@cfd.dk

Daglig ledelse

Teamleder
Lone Pallesen Suhr
Tlf.: 4439 1144
E-mail: lps@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning