Spring til indhold
To kvindelige brugere sidder udendørs en sommerdag og kommunikerer på tegnsprog.

Dagtilbud

CFD har i alt omkring 150 pladser til borgere med funktionsnedsættelser, der er døve, døvblinde eller har et betydeligt høretab, og som har behov for et tilbud i dagtimerne

Tilbuddene strækker sig fra aktivitet og samvær over beskyttet beskæftigelse til erhvervsafklaring og STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

CFD's dagtilbud ligger i Søborg, Nærum og Nyborg, og de fleste drives efter lov om social service §103 og §104.

Samvær, aktivitet og beskæftigelse i et tegnsprogsmiljø

Formålet med dagtilbuddene er at give de tilknyttede borgere mulighed for samvær og beskæftigelse i et miljø, der tager hensyn til deres særlige kommunikationsbehov. Alle dagtilbud udbydes i et miljø, hvor der bruges tegnsprog eller andre former for visuelt eller taktilt sprog

Behov for yderligere information

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til lederne af de enkelte tilbud. Telefonnumre og mailadresser står oplyst ved hvert tilbud.

Hvis du har spørgsmål vedrørende visitation, kan du kontakte CFD's socialrådgiver på tlf. 4439 1147 eller e-mail lfj@cfd.dk

ledelse

Portræt af Line Rishøj
Chef
Line Rishøj 
Mobil: 2020 8733
E-mail: lri@cfd.dk

Visitation

Socialrådgiver
Lisbet Farum Jensen
Tlf.: 4439 1147
E-mail: lfj@cfd.dk

Læs mere om visitation

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning