På billedet ser man en masse mennesker. Midt i billedet er en mand og en kvinde, der jubler med armene over deres hoveder.

Aktivitet og samvær - nyborg

Værkstedet Skaboeshus tilbud om aktivitet og samvær ydes efter Lov om Social Service §104.

Målgruppen er personer, der er døve, døvblinde eller som har et betydeligt høretab foruden særlige behov på grund af nedsat fysisk og /eller psykisk funktionsevne, psykiatriske lidelser eller andre udfordringer.

Pt. er der tilknyttet 40 brugere i de tre tilbud i alderen 18-55 år.

Værkstedet Skaboeshus er et arbejdstilbud i beskyttede omgivelser, hvor der tages afsæt i den enkelte brugers ønsker og ressourcer.

Med en håndværksmæssig tilgang til det pædagogiske arbejde, skaber vi et miljø, der giver brugerne mulighed for at udvikle sig personligt og få et indholdsrigt arbejds- og hverdagsliv. Vi prioriterer det sociale samspil imellem brugerne, og der er gode muligheder for netværksdannelse på flere niveauer.

Der afholdes sommerfest, julefrokost, julestue og deltages i diverse markeder og arrangementer.

Personale

Vi er et team på 16 medarbejdere bestående af både døve og hørende. Alle har som udgangspunkt en socialpædagogisk grunduddannelse eller anden relevant håndværksmæssig baggrund og nogle en neuropædagogisk efteruddannelse samt andre specifikke uddannelser.

Dagsprisen for 2021 er 795 kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen. 

Der opkræves takst 365 dage om året.


Kontakt

Værkstedet Skaboeshus
Skaboeshusevej 107
5800 Nyborg

Tlf.: 4439 1338
Mobil: 2165 5680

Andre telefonnumre:

Café: 4439 1337
Butik: 4439 1339
It/skrot: 4439 1340
Træværksted: 4439 1341
Maskinhus: 4439 1342

EAN: 5798008695599

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Bettina Juhl Nielsen
Tlf.: 4439 1330
Mobil: 2728 2519
E-mail: bjn@cfd.dk

Afdelingsleder 
Susanne Eriksen
Tlf.: 4439 1338
Mobil: 5139 7077
E-mail: ser@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.