Spring til indhold
Syv mennesker sidder lidt spredt på en græsplæne. Nogle sidder på store træstammer om en bålplads; en sidder lidt for sig selv i en kørestol og to sidder på græsset på et tæppe. Det er sommer.

Medfødt døvblindhed - Nærum

Tilbuddet i Døvblindehusets daghjem retter sig mod unge og voksne med medfødt døvblindhed. Brugerne af dagtilbuddet har i lighed med Døvblindehusets beboere meget forskellige behov og forudsætninger. 

Der er et tæt helhedssamarbejde om de daglige aktiviteter mellem Døvblindehusets døgntilbud og daghjem.

Læs mere om Døvblindehusets aktiviteter her.

Dobbelt sansetab giver kommunikationsproblemer

Alle hører til gruppen af døvblindfødte. Nogle er helt døve og blinde, mens andre har en syns- eller hørerest. Det dobbelte sansetab gør det dog oftest svært at udnytte en eventuel syns- eller hørerest optimalt.

Alle Døvblindehusets brugerne har desuden væsentlige kommunikationsproblemer, der tages højde for på forskellige måder.

Læs mere om kommunikation i CFD's sociale tilbud her.

Døvblindehusets dagtilbud rummer seks pladser og er oprettet efter lov om social service §104.

Der er to dagspriser afhængig af beboerens funktionsniveau.

I 2024 er det (inkl. indirekte moms*)

  • 1.250 kr.
  • 1.878 kr.

Se yderligere priser på tilbudsportalen.

Der opkræves takst 366 dage om året.


Kontakt

Døvblindehuset
Wesselsmindevej 4
2850 Nærum

Tlf.: 4439 1300

E-mail: dovblindehuset@cfd.dk

EAN: 5798008696145

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Mona Pagnozzi
Tlf.: 2323 8616
E-mail: mop@cfd.dk

Daglig leder
Mette Fürst Aaen
Tlf.: 3149 0484 (sms)
E-mail: mca@cfd.dk

Tilsynsrapport

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning