Spring til indhold
Nærbillede af en pædagog og en ung mand, som kigger på hinanden og smiler.

Medfødt døvblindhed - Nærum

Døvblindehuset er et døgntilbud til unge og voksne med medfødt døvblindhed. Nogle er helt døve og blinde, mens andre har en syns- og/eller hørerest. Det dobbelte sansetab gør det oftest svært at udnytte en eventuel syns- eller hørerest optimalt.

Døgntilbuddets beboere har alle væsentlige kommunikationsproblemer, der tages højde for på forskellige måder.

Generelt har personer med medfødt døvblindhed en række fællestræk, som blandt andet giver sig udslag i, at de:

  • må lære gennem berøring, bevægelse, lugt og smag
  • har et udtalt behov for 1:1 kommunikation
  • har behov for forudsigelige miljøer
  • er afhængige af en ledsager i forhold til omgivelserne.

Tilbuddet drives i henhold til Lov om Social Service §107 og §108.

Der er otte pladser plus en aflastningsplads i Døvblindehuset.

Der er to døgnpriser afhængig af beboernes funktionsniveau.

I 2021 er det (inkl. indirekte moms*)

  • 4.471 kr.
  • 6.953 kr.

Døgnprisen  inkl. indirekte moms* for aflastningspladsen er (afhængig af borgerens funktionsniveau)

  • 5.589 kr.
  • 8.691 kr.

Se yderligere priser på tilbudsportalen.  


Kontakt

Døvblindehuset
Wesselsmindevej 11
2850 Nærum

Tlf.: 4439 1300

E-mail: dovblindehuset@cfd.dk

EAN: 5798008696145

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Ole Wøssner Hansen
Tlf.: 2134 2012
E-mail: olw@cfd.dk 

Teamleder - team 1 og 2
Lone Elisa Plougmann
Tlf.: 2443 4479
E-mail: lep@cfd.dk 

Teamleder - team 3 og 4
Mona Pagnozzi
Tlf.: 2323 8616
E-mail: mop@cfd.dk

Projekt

En ung kvinde flyttede ind i Døvblindehuset med betydelige sociale udfordringer.

Læs dansk midtvejsrapport

Læs artikel om projektet i DbI Review (på engelsk)

Tilsynsrapport

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.