Spring til indhold
En beboer i Døvblindehuset kommer gående sammen med en pædagog - de har en trækvogn i mellem sig.

Medfødt døvblindhed - Nærum

Døvblindehuset er et døgntilbud til unge og voksne med medfødt døvblindhed. Nogle er helt døve og blinde, mens andre har en syns- og/eller hørerest. Det dobbelte sansetab gør det oftest svært at udnytte en eventuel syns- eller hørerest optimalt.

Døgntilbuddets beboere har alle væsentlige kommunikationsproblemer, der tages højde for på forskellige måder.

Generelt har personer med medfødt døvblindhed en række fællestræk, som blandt andet kommer til udtryk ved, at de:

  • må lære gennem berøring, bevægelse, lugt og smag
  • har et udtalt behov for 1:1 kommunikation
  • har behov for forudsigelige miljøer
  • er afhængige af en ledsager i forhold til omgivelserne.

Tilbuddet drives i henhold til lov om social service §107 og §108.

Der er otte pladser plus en aflastningsplads i Døvblindehuset. Der er to døgnpriser afhængig af beboernes funktionsniveau.

I 2024 er det (inkl. indirekte moms*)

  • 4.890 kr.
  • 7.604 kr.

Døgnprisen  inkl. indirekte moms* for aflastningspladsen er (afhængig af borgerens funktionsniveau)

  • 6.112 kr.
  • 9.505 kr.

Se yderligere priser på tilbudsportalen.  

Fysiske rammer

Døvblindehuset ligger i dejlige omgivelser i Nærum, lige op ad Jægersborg Hegn og kun 15 minutters gang fra Nærum Torv. Huset er indrettet, så det bedst muligt kompenserer for beboernes dobbelte sansetab.

Der er lagt vægt på overskuelighed, kontrastfarver og kompenserende tekniske hjælpemidler. Fjedrende gulve og referenceobjekter hjælper desuden beboerne med at orientere sig i huset.

Egen bolig med personlig indretning, bad og toilet

Døvblindehusets beboere har egen bolig med bad og toilet.

Det er vigtigt, at alle beboere har et hyggeligt, trygt og hjemligt miljø. Derfor står de selv for møbleringen med hjælp og støtte fra kontaktpædagoger og/eller pårørende.

Døvblindehuset tilbyder beboerne sanseoplevelser

Døvblindehuset har desuden forskellige specialrum, som stimulerer sanserne. Musikrummet har blandt andet en stor vandseng med indbyggede kraftige højtalere, som giver vibrationer.

Den store have rummer bålplads og sansehave, tipi, terrasser og flere opholdssteder. Det naturskønne område med direkte adgang til skov og å fylder omgivelserne med skovdufte og forskellige lysindtryk.

Hverdagsliv

Døvblindehuset og dets dagtilbud tilbyder specialpædagogisk støtte i en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor den vigtigste opgave er at skabe relationer og kommunikation.

Personalet yder hjælp til dagligdagen. Personlig hygiejne, madlavning, rengøring, tøjvask og indkøb altid med beboerne aktivt involveret i videst muligt omfang.

Egne fritidsønsker

I botilbuddet lægges vægt på fritid med mulighed for at trække sig tilbage, anvende husets forskellige sanserum, eventuelt med vejledning, socialt samvær, ADL (almindelig daglig levevis), ture ud af huset, samt fejring af højtider og fødselsdage.

Hver anden uge er der en turdag, hvor der er mulighed for at være mere individuel i valg af aktivitet og interesse. Denne dag benyttes også til personlige indkøb, frisør eller lignende.

Aktiviteter udvikles løbende

Indholdet i dagtilbuddet udvikles løbende. Personer med medfødt døvblindhed har behov for at udføre hverdagens mange gøremål i fællesskab med andre.

I de daglige aktiviteter indgår pædagogen i en anerkendende relation og sikrer, at den enkelte bliver hørt, set og forstået. 


Kontakt

Døvblindehuset
Wesselsmindevej 11
2850 Nærum

Tlf.: 4439 1300

E-mail: dovblindehuset@cfd.dk

EAN: 5798008696145

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning