Spring til indhold
To mænd står og forelæser ved et lærred med en PowerPoint på.

06-12-2018  |  Landskonference om medfødt døvblindhed

Sidste uge afholdt Socialstyrelsen Landskonference om medfødt døvblindhed. Fra CFD havde ialt 11 personer fundet vej til Odense.

Konferencen indbød til to dage med fagligt selskab under titlen ”Sammen bliver vi dygtigere – tværfaglige perspektiver og metoder”.

Socialstyrelsen var arrangør af konferencen, men CFD havde haft en finger med i planlægningen, idet Døvblindehusets leder Ole Wøssner sad i referencegruppen, som lagde programmet og udvalgte oplægsholdere og workshops.

Det helt særlige ved døvblindhed

Konferencen blev skudt i gang med en kahoot-undersøgelse under ledelse af medarbejdere fra Døvblindehuset, Geelsgaardskolen og CDH.

Det korte indspark hed ”Det helt særlige ved døvblindhed”, og referencegruppen havde den pointe, at selvfølgelig er der noget helt specielt ved døvblindhed. Men det helt særlige ved døvblindheden i Danmark er, at vi har så stor ekspertise og fokus på målgruppen.

Der er så mange dygtige folk i praksis, som hver dag med stor indsigt, kundskab og viden, skaber et godt liv for de mennesker der er ramt af et dobbelt sansetab.

Kahoot-undersøgelsen viste da også, at:

  • Over 45 % af deltagerne havde mere end 15 års erfaring
  • Næsten 70 % af deltagerne havde enten en basisuddannelse eller en national grunduddannelse i døvblindepædagogik
  • Over 60 % hver dag arbejdede med en døvblindespecifik tilgang
  • Over 75 % havde det som et bevidst valg, at de i dag arbejder med døvblinde.

Det var spændende og interessant viden, som gav et godt afsæt for de kommende to dages "nørderi udi det døvblinde", som en deltager udtrykte det.

Hvornår lykkes tværprofessionelt samarbejde?

Første plenum oplæg var af Andy Højholdt, som gav sit syn på, hvornår tværfaglighed – som han med et andet ord kalder tværprofessionelt samarbejde – lykkes.

Hans tese var, at vi altid skal forholde os til den konkrete kontekst og blive enige om nogle fælles mål, som alle faglighederne kan se sig selv i. Ellers vil det ofte føre til parallelle forløb, hvor vi hver især konstruerer mål og dermed kommer til at arbejde ud af forskellige spor.

Det var en rigtig god start, som lagde fundamentet for en række forskellige oplæg.

Bredt fokus

Oplæggene strakte sig bredt i fokus, fra den personlige fortælling fra Kis Laursen om hendes datter, der var født med en meget sjælden og gennemgribende sygdom, over præsentationen af et aktionsforskningsprojekt om den reflekterende praktiker, til et favntag med IKT.

Her fortalte først CFD’s Ole Mortensen om den teknologiske udvikling både generelt og i forhold til døvblindhed, mens to svenske kolleger - Henrik Hildemar fra Mo Gård og Thomas Ragnarsson fra SPSM (billedet øverst) - præsenterede deres erfaring med at arbejde IKT i forhold til personer med medfødt døvblindhedtil.

Til slut havde John Zeuthen et veloplagt og morsomt indslag om forældresamarbejdet.

Endvidere var der mellem disse plenumoplæg fokus på praksis i workshops og parallelsessioner, hvor der var mulighed for at få indblik i alt det spændende arbejde, der bliver gjort rundt omkring i hele landet. 

Rivaliserende forklaringer

Igen var CFD repræsenteret, denne gang ved psykolog Litte Frehr i en parallelsession, hvor hun sammen med tidligere afdelingsleder på Geelsgaardskolen (og tidligere psykolog på CFD) Vivi Andersen fortalte om rivaliserende forklaringer.

Her havde de to psykologer havde en lille ”battle” om, hvad der skulle tillægges mest betydning i den pædagogiske praksis – psykiatrien eller døvblindheden.

Det var to virkelig spændende dage, der viste, hvor vigtigt det er vigtigt for et lille specialområde, at man mødes på tværs af landet og udveksler erfaringer.

Og det svenske indslag gav også god inspiration, hvor der over frokosten blev drøftet muligheden for at etablere et dansk netværk med fokus på IKT – eventuelt med et besøg hos vores svenske kolleger.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning