Spring til indhold
Foto af deltagerne, som sidder ved et bord i hesteskoform.

25-06-2019  |  Tegnsprogskursus for døve medarbejdere

I sidste uge var 17 medarbejdere fra CFD på tegnsprogskursus. Og selvom der hele tiden afholdes kurser i tegnsprog på CFD, var dette noget særligt.

Det var nemlig første gang, at døve medarbejdere på CFD  fik tilbud om at lære mere om deres eget sprog og om grammatiske elementer som proformer, locus og meget mere.

Det er elementer, som indgår i de almindelige tegnsprogskurser, som alle hørende medarbejdere på CFD bliver tilbudt. 

Men som noget nyt blev der her undervist i de samme emner til medarbejdere, som har dansk tegnsprog som første sprog. 

Skaber sammenhæng og ligestilling

Klaus Abildgaard fra Døvblindehuset var en af deltagerne, og han siger:

"Jeg synes, det var et rigtig godt kursus. Min første reaktion, da jeg hørte om et tegnsprogskursus, var "Hvorfor skulle jeg på kursus i tegnsprog – tegnsprog er jo mit eget sprog". Men så tænkte jeg, at det jo er ligesom i skolen, hvor man også får undervisning i dansk, selvom alle taler det." 

Og han fortsætter: 

"På dette kursus fik vi undervisning i elementer i tegnsprog, som vi måske ikke kender til i forvejen, selvom vi taler sproget flydende, som grammatik, locus og så videre. Det er sådan nogle begreber, vores hørende kolleger bliver undervist i, når de er på tegnsprogskursus, så det er rigtig godt, at vi også får mere kendskab til dem. Man kan sige, at det også er en måde at skabe en sammenhæng og ligestilling mellem hørende og døve kolleger, synes jeg."

Sprog og magt

Hans kollega fra Døvblindehuset, Anja Rønne-Christensen, siger om kurset:

"Det var spændende at lære mere om tegnsproget og dets grammatiske elementer. Vi døve er vant til at tale tegnsprog, uden at vide, hvilke byggesten der ligger bag sproget. Skal jeg fremhæve noget fra kurset, var det Anne Vikkelsøs oplæg om "Sprog og magt", som der desværre var for lidt tid til at gå i dybden med." 

"Og så var det fedt at møde døve kolleger fra andre områder af CFD og diskutere vores oplevelser med kommunikation med både kolleger og borgere," slutter Anja Rønne-Christensen.

Tegnsprogskonsulent Kristin Martinsen var – sammen med sin kollega Lene Kold Erlandsen  underviser på kurset, og hun deler deltagernes tilfredshed med de to dage:

"Jeg synes, at det var rigtig spændende. Deltagerne var meget engagerede, og det var tydeligt, at de havde en stor interesse for at lære mere deres eget sprog. Så vi vil bestemt overveje, om vi kan gentage kurset på et tidspunkt."

CFD's tegnsprogskurser er også åbne for eksterne deltagere. Læs mere om kurserne her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning