Spring til indhold
Billede af gammelt skibsror

ledelsesgrundlag

CFD's organisatoriske ledelsesgrundlag er et dokument, der beskriver holdningerne og etikken bag de måder, vi ønsker ledelse udformet og udført på i CFD.

Ledelsesgrundlaget anviser en retning for mødet med alle ledere i CFD. Borgere, medarbejdere og øvrige interessenter vil med det i hånden derfor kunne have en klar forventning til, hvordan ledelse i CFD fremstår i hverdagen.

Dokumentet indkredser ansvarsområder, holdninger og værdier, men vi er samtidig bevidste om, at det ikke er en udtømmende liste af de forskellige ledelsesniveauers opgaver og forpligtigelser.

Det er et dynamisk holdningsdokument, der fortløbende evalueres og rettes til.

Download dokumentet.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning