Spring til indhold
To personer sidder og taler sammen - man kan ikke se deres ansigter

rådgivning, viden og udvikling

CFD's konsulenter tilbyder højt specialiseret rådgivning til borgere, der er døve, har et betydeligt høretab eller har døvblindhed (kombineret syns- og høretab).

Vores konsulenter yder også rådgivning til andre fagfolk, som kommer i kontakt med disse borgere.

Konsulenterne behersker de kommunikationsformer, som benyttes af målgruppen, som for eksempel tegnsprog, taktilt tegnsprog eller dansk med støttetegn, og kan kommunikere med borgerne på den måde, den enkelte foretrækker. .

 

CFD's rådgivningsområder

CFD's rådgivning omfatter

  • specialrådgivning til personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, dvs. døve tegnsprogsbrugere og andre med et høretab, som medfører kommunikationsproblemer

  • specialrådgivning til personer med et alvorligt kombineret syns- og høretab (døvblindhed) – evt. via VISO

  • familierådgivning og støtte i hjemmet til familier, hvor en eller flere personer er døve eller har et høretab

  • socialpædagogisk støtte i eget hjem

  • vejledning og information til døve forældre

  • vejledning og støtte til ældre døve tegnsprogsbrugere.

Konsulenterne dækker hele landet ud fra vores fem regionale kontorer i Aalborg, Aarhus, Fredericia, Odense og København. Ældrevejlederen dækker dog kun Sjælland.

Ledelsen af CFD Rådgivning, Viden og Udvikling udgøres af en chef samt tre områdeledere på hhv. døve- og høretabsområdet, familieområdet og døvblindeområdet.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning