Spring til indhold
To personer sidder og taler sammen - man kan ikke se deres ansigter

rådgivning

CFD Rådgivnings konsulenter tilbyder højt kvalificeret specialrådgivning til borgere, der er døve, har et betydeligt høretab eller har døvblindhed (kombineret syns- og høretab).

Konsulenterne giver også rådgivning til andre fagfolk, som kommer i kontakt med disse borgere.

Konsulenterne behersker de kommunikationsformer, som benyttes af personer, der er døve, har et betydeligt høretab eller har døvblindhed, og kommunikerer direkte med borgerne på den måde, de ønsker, som for eksempel tegnsprog, taktilt tegnsprog eller dansk med støttetegn.

CFD Rådgivnings psykolog yder ligeledes specialiseret psykologisk bistand på dansk eller tegnsprog efter ønske.

 

CFD's rådgivningsområder

  • Specialrådgivning til personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, dvs. døve tegnsprogsbrugere og andre med et høretab, som medfører kommunikationsproblemer

  • Specialrådgivning til personer med et alvorligt kombineret syns- og høretab (døvblindhed) – evt. via VISO.

  • Familierådgivning og støtte i hjemmet til familier, hvor en eller flere personer er døve eller har et høretab).

  • Socialpædagogisk støtte i eget hjem

  • Vejledning og information til døve forældre

  • Vejledning og støtte til ældre døve tegnsprogsbrugere

  • Psykologbistand til personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, et kombineret syns- og høretab, eller til andre med sansetab og kommunikationsproblemer 

Konsulenterne dækker hele landet ud fra de fem regionale kontorer i Aalborg, Aarhus, Fredericia, Odense og København. (Ældrevejlederen dækker dog kun Sjælland.)

Ledelsen af CFD Rådgivning udgøres af en chef samt tre områdeledere på hhv. døve- og høretabsområdet, familieområdet og døvblindeområdet.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning