Spring til indhold
Nærbillede af to hænder, der viser et tegn, mens en mappe fra CFD Rådgivning ligger på bordet.

rådgivning

CFD Rådgivnings konsulenter og psykolog behersker forskellige sprog og kommunikationsformer, først og fremmest dansk tegnsprog, dansk med støttetegn og taktilt tegnsprog.

Sammen med deres specialviden på områderne sikrer det en højt kvalificeret rådgivning til borgere, der er døve, har et betydeligt høretab eller et kombineret syns- og høretab.

Konsulenterne og psykologen giver også rådgivning til andre professionelle, som kommer i kontakt med disse borgere.

CFD's rådgivningsområder omfatter følgende:

  • Specialrådgivning til personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, dvs. døve tegnsprogsbrugere og andre med et høretab, som medfører kommunikationsproblemer

  • Specialrådgivning til personer med et kombineret syns- og høretab, som fører til døvblindhed 

  • Familierådgivning og støtte i hjemmet til familier, hvor der er behov for viden om døvhed eller høretab (eller hvor en eller flere personer er døve eller har et høretab.

  • Socialpædagogisk støtte i eget hjem

  • Vejledning og information til døve forældre

  • Ældrevejledning og støtte til ældre døve tegnsprogsbrugere

  • Psykologbistand til personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, et kombineret syns- og høretab eller andre med sansetab og kommunikationsproblemer 

Landsdækkende specialrådgivning og psykologbistand

Konsulenterne dækker hele landet ud fra de fem regionale kontorer i Aalborg, Aarhus, Fredericia, Odense og København.

CFD's ældrevejleder er ansat ved kontoret i København og dækker hele Sjælland. I det øvrige Danmark dækkes ældrevejledningen af Danske Døves Landsforbund.

CFD er VISO-leverandør

Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) har indgået kontrakt med CFD om specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på døvblindeområdet.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.