Spring til indhold
Gravid kvinde sidder i sofa og ser på kvinde med ryggen til, som taler tegnsprog.

forældrevejledere

Forældrevejlederne henvender sig til familier, hvor en eller begge forældre er tegnsprogsbrugere. Forældrevejlederne tilbyder vejledning og rådgivning i almene spørgsmål vedrørende børns udvikling og opdragelse.

Specialviden og tegnsprogskompetence

Forældrevejlederne har pædagogiske uddannelser og har desuden specialviden om døve familiers særlige vilkår, døves kommunikation og samarbejde mellem døve og hørende.

Forældrevejlederne behersker tegnsprog på højt niveau og er således i stand til at kommunikere direkte med døve tegnsprogsbrugere.

Objektivt finansieret

Ordningen er objektivt finansieret – det betyder, at alle landets kommuner bidrager til finansieringen af ordningen. Som borger eller kommune kan man derfor frit henvende sig til forældrevejlederne uden, at det får yderligere omkostninger

Udgiften til forældrevejlederne ydes i henhold til Lov om Social Service §12 og §13 samt Lov om Social Service §174 – jf. bekendtgørelse 1017 af 19.8.2017 §22.

Forskel på forældrevejledere og familiekonsulenter

Rådgivning har også et andet tilbud rettet mod familier, hvor forældre eller børn er døve eller har et betydeligt høretab. Dette tilbud gives af familiekonsulenterne.

Til forskel fra forældrevejlederne retter familiekonsulenternes tilbud sig mod familier, hvor der er brug for en længerevarende og mere dybdegående indsats med udgangspunkt i særlige behov i forholdet mellem forældre og børn.

Forældrevejlederne er landsdækkende

Der er ansat forældrevejledere ved de fem regionale kontorer i København, Odense, Fredericia, Aarhus og Aalborg. Herfra dækker konsulenterne hele landet.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning