Spring til indhold
En baby sidder på skødet af sin far og kigger på hans hånd, der laver et tegn

familiekonsulenter

Familiekonsulenternes primære opgave er støtte og rådgivning til familier, hvor en eller begge forældre er døve eller har et betydeligt høretab, og hvor der er særlige behov til stede.

Lovgrundlagene for familiekonsulenternes ydelser er Lov om Social Service § 11, § 52, § 54 og – vedrørende støttet og overvåget samvær – § 71.

Familiekonsulenternes arbejde foregår hovedsageligt i familiens eget hjem, men kan også finde sted på et af CFD’s kontorer.

Andre fagfolk, som er i kontakt med børnefamilier, hvor et eller flere medlemmer er døve eller har et betydeligt høretab, kan også få bistand fra familiekonsulenterne.

Støtte fra familiekonsulenterne iværksættes efter en kontakt fra kommunen, og arbejdspunkter og mål med indsatsen defineres af kommunens sagsbehandler. Det skal være afstemt med familien, inden støtten iværksættes.

Ydelsen finansieres af familiens betalingskommune.

Familiekonsulenternes rådgivning

Familier, der benytter tegnsprog, skal bruge ekstra ressourcer på at orientere sig og skaffe information. Afhængig af hvordan forældrene tackler udfordringerne, kan det have konsekvenser for børnenes opvækst og udviklingsmuligheder.

Familiekonsulenterne kan tilbyde en bred vifte af ydelser, som for eksempel:

  • Intensiv støtte i hjemmet til familier med børn

  • Udredninger og pædagogiske observationer

  • Supervision og rådgivning til andre fagfolk, som er i kontakt med familierne

  • Støtte til forældre som har et barn anbragt udenfor hjemmet

  • Støttet eller overvåget samvær til forældre der har samvær med et anbragt barn.

Bistand til andre fagfolk

Familiekonsulenternes tilbud om bistand til andre fagfolk, som er i kontakt med børnefamilier, hvor et eller flere medlemmer er døve eller har et betydeligt høretab, kan også få rådgivning, vejledning og supervision fra familiekonsulenterne.

Det kan blandt andet omfatte følgende emner:

  • Udredning og beskrivelse af familiens behov for støtte (efter aftale med de kommunale myndigheder og familien)

  • Udredning af ressourcer og forandringspotentiale i familien

  • Udarbejdelse af statusrapporter og indstillinger til bevilligende myndigheder

  • Supervision i forhold til samarbejdet med døve familier

  • Rådgivning og vejledning til familiens netværk (herunder dagsinstitutioner, skoler og sagsbehandlere).

Specialviden om familier med høretab

CFD's familiekonsulenter er uddannede socialrådgivere eller pædagoger med supplerende efteruddannelser. De har specialviden om døvhed og høretab samt om de særlige vilkår, der gør sig gældende for familier, hvor et eller flere medlemmer er døve eller har et betydeligt høretab.

Familiekonsulenterne behersker de kommunikationsformer, som anvendes i familier, hvor et familiemedlem er døvt eller har et betydeligt høretab og kan kommunikere direkte med borgerne på det sprog, de ønsker, som for eksempel tegnsprog eller tegnstøttet kommunikation.

Familiekonsulenterne er tilknyttet de fem regionale kontorer i København, Odense, Fredericia, Aarhus og Aalborg. Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere.

Andet tilbud: Forældrevejledningen

CFD har også et andet tilbud rettet mod forældre, der er døve eller har et betydeligt høretab – nemlig forældrevejledningen.

Forskellen er, at familiekonsulenternes tilbud er mere omfattende og dybdegående og tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger i individuelle familier. Forældrevejlederne giver mere generel information til døve forældre om opdragelse og børns udvikling.

Faglig ledelse

Områdeleder
Dorthe Nymann
Tlf.: 2534 1143
dny@cfd.dk

Relateret tilbud

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning