Spring til indhold
En mor og hendes søn sidder på græsset og griner sammen.

familiekonsulenter

Familiekonsulenterne har en bred vifte af ydelser. Den primære opgave omfatter blandt andet støtte og rådgivning til familier, hvor en eller begge forældre er døve eller har et betydeligt høretab, og hvor der er særlige behov til stede.

Flere forskellige lovgrundlag

Lovgrundlagene for familiekonsulenternes arbejde er Lov om Social Service §11, §52, §54 og - vedrørende støttet og overvåget samvær - §71.

Specialviden om familier med høretab

CFD's familiekonsulenter er uddannede socialrådgivere eller pædagoger og har supplerende efteruddannelser og specialviden om døve familiers særlige vilkår.

Konsulenterne modtager ekstern supervision og mødes jævnligt til faglig sparring. Familiekonsulenterne behersker tegnsprog på højt niveau og er således i stand til at kommunikere direkte med borgere, som er tegnsprogsbrugere.

Du kan downloade mere information i form af faktaark om døvhed (pdf).

CFD har også et andet tilbud rettet mod forældre, der er døve eller har et betydeligt høretab - nemlig forældrevejledningen.

Forskellen på familiekonsulenterne og forældrevejlederne er, at forældrevejledernes tilbud er mindre omfattende og dybdegående. Det sigter i stedet mod at give mere generel vejledning og information til døve forældre om opdragelse og børns udvikling.

Familiekonsulenterne er landsdækkende

Der er ansat familiekonsulenter ved CFD's kontorer i Aalborg, Fredericia, Odense og København. Herfra dækker de hele landet.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.