Spring til indhold
Ung kvinde med CI sidder og læser i et blad

Konsulenter for personer med betydeligt høretab

CFD tilbyder specialiseret rådgivning til personer mellem 18 og 65 år, som har et betydeligt høretab.

 Tilbuddet retter sig mod personer, der har et høretab, som påvirker deres trivsel, sociale relationer og muligheder for uddannelse og arbejde, og som har brug for kvalificeret og uvildig socialfaglig rådgivning i forbindelse disse områder.

Målgruppen er således ikke defineret ved den objektive grad af deres høretab, ved deres sprogkode (tegnsprog eller talesprog) eller ud fra eventuelle høretekniske hjælpemidler (fx CI eller høreapparat).

Objektivt finansieret

Der er ingen visitation til tilbuddet.

Konsulentordningen er objektivt finansieret, og alle landets kommuner bidrager til ordningen. Borgere, fagfolk, kommuner og virksomheder i hele Danmark kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Udgiften til ordningen ydes i henhold til Lov om Social Service §12 og §13 samt Lov om Social Service §174 – jf. bekendtgørelse 1017 af 19.8.2017 §22.

Konsulenterne dækker hele landet fra kontorerne i København og Fredericia.

Specialviden og kommunikationskompetence

Konsulenterne er socialrådgivere eller har en pædagogisk uddannelse og behersker de kommunikationsformer, som benyttes af personer med et betydeligt høretab.. De har en bred faglig viden på social- og arbejdsmarkedsområdet samt specialviden om de særlige vilkår og forhold, der gør sig gældende for personer, som har et betydeligt høretab.

Udover individuel rådgivning til borgere, yder konsulenterne rådgivning og vejledning til andre fagfolk som socialrådgivere og medarbejdere på uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv., der er i kontakt med personer med et betydeligt høretab.

Tilbuddet bygger blandt andet på projektet Rådgivning for voksne CI-brugere.

Se præsentation af konsulenttilbuddet:

Ledelse

Portræt af Trine Tangsgaard
Fungerende områdechef

Kurt Faber-Carlsen

Faglig ledelse

Faglig leder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.