Spring til indhold
Ung kvinde med CI sidder og læser i et blad

Konsulenter for personer med betydeligt høretab

CFD tilbyder specialiseret rådgivning til personer mellem 18 og 65 år, som har et betydeligt høretab i henhold til Lov om Social Service § 12 og § 13. Rådgivningen kan finde sted på CFD's kontorer, i borgerens hjem eller andre steder.

Tilbuddet er landsdækkende og retter sig mod personer med et høretab, som påvirker deres trivsel, sociale relationer og muligheder for uddannelse og arbejde, og som derfor har brug for kvalificeret og uvildig socialfaglig rådgivning i forbindelse med disse områder.

Målgruppen er således ikke defineret ud fra den objektive grad af høretabet, foretrukken sprogkode (tegnsprog eller talesprog) eller brug af eventuelle høretekniske hjælpemidler (for eksempel CI eller høreapparat).

Konsulenterne yder også rådgivning og bistand til andre fagfolk som kommuner, arbejdsgivere og uddannelsessteder, der er i kontakt med personer med et betydeligt høretab.

Ordningen er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager til finansieringen af ordningen, og både privatpersoner og kommuner kan derfor frit henvende sig uden yderligere omkostninger.

Der er ingen visitation til tilbuddet.

Helhedsorienteret socialfaglig rådgivning

Der er tale om et helhedsorienteret rådgivningstilbud om en række emner indenfor det sociale område. Rådgivningen tager afsæt i et samlet blik på personens situation, ressourcer og muligheder og giver således personen værktøjer til at leve med høretabet.

Blandt emnerne er:

 • Arbejde

 • Uddannelse

 • Psykisk sårbarhed og sygdom (fx muligheder for støtte for personer med psykologiske og psykiatriske problemer)

 • Familierådgivning (til døve forældre)

 • Ældrerådgivning (til ældre tegnsprogsbrugere)

 • Samfundsliv (fx sikring af borgeres deltagelse i forskellige arenaer)

 • Flygtninge (hjælp og rådgivning såvel til personerne selv som til institutioner, der modtager flygtninge).

Konsulenterne kan også fungere som bisidder for borgeren ved møder.

Læs mere om ydelserne indenfor de forskellige emner her.

Bistand til andre fagfolk

Konsulenternes tilbud om bistand til andre fagfolk, som er i kontakt med mennesker med et betydeligt høretab, kan blandt andet omfatte emner som:

 • Specialrådgivning om de særlige vilkår for og behov hos mennesker, der har et betydeligt høretab

 • Undervisning og supervision

 • Deltagelse i udviklings- og projektarbejde

 • Udredning i særligt komplicerede sager efter aftale med VISO.

Specialviden og tegnsprogskompetence

Konsulenterne er socialrådgivere eller har en pædagogisk uddannelse. De har en bred faglig viden på social- og arbejdsmarkedsområdet samt specialviden om de særlige vilkår, der gør sig gældende for personer med et betydeligt høretab.

Konsulenterne behersker de kommunikationsformer, som benyttes af personer med et betydeligt høretab, og kan kommunikere direkte med borgerne på det sprog, de ønsker, som for eksempel tegnsprog eller dansk med støttetegn.

Konsulenterne er ansat ved kontorerne i København og Fredericia. Herfra dækker de hele landet.

Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere.

Faglig ledelse

Områdeleder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

Chat

På ChatNu kan du få hurtig, professionel og anonym rådgivning indenfor områder relateret til høretab  både på skrift og på tegnsprog.

Åbningstider:
Mandag 13.00-15.00
Onsdag 13.00-15.00
Torsdag 15.00-17.00

Gå til ChatNu

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning