Spring til indhold
Foto af 11 personer, der sidder i en sofa og på stole og taler med hinanden.

28-04-2023  |  Event om unge med høretab en succes

"Vi vil have en central digital indgang til de aktører og organisationer, som kan hjælpe os som unge med høretab."

Det var et af de klare ønsker til de professionelle, der kom fra de fem unge med høretab, som deltog i CFD's  event på Bremen Teater den 26. april.

Tidligere på dagen havde de hver især fortalt deres personlige og meget forskellige historier om at vokse op og leve med et høretab. Og i den afsluttende snak, hvor de sad sammen med repræsentanterne fra seks centrale organisationer og foreninger på området, fik de mulighed for at fremlægge to ønsker.

Som ung med høretab kan det være svært at navigere i de tilbud, der findes til dem, og de har derfor brug for en oversigt, hvor de hurtigt kan finde frem til den hjælp og støtte, de har behov for.

Det er en hjælp, der blandt andet tilbydes af seks organisationer, som sad i sofahjørnet, nemlig Danske Døves Landsforbund, Høreforeningen, Decibel, Castberggård, Frijsenborg Efterskole og CFD. 

Samarbejde på tværs

Og at dømme efter deres umiddelbare reaktion blev de unges udfordring taget godt imod. Flere af dem påpegede det som noget positivt, at det var første gang i deres mange års arbejde på området, at disse seks organisationer, som dækker døve- og høretabsområdet bredt, sad sammen ved et arrangement, og at det var på tide med et samarbejde på tværs. 

Kurt Faber-Carlsen, direktør for Fonden CFD, udtrykte det sådan:

"Det, vi skal gøre, er nok at begynde at reklamere for hinanden. Der kunne være en form for frygtsomhed for, om vi nu kommer til at reklamere for andre, der tager nogle af vores egne opgaver. Det skal vi lægge bort. Det er jo ikke det, I unge står for – det er måske mere min generation, der er sådan lidt protektionistisk og kigger på hvad der er vores opgaver, som vi vil bevare selv." 

Og han fortsatte:

"Men vi skulle måske i virkeligheden sige, at vi gerne reklamerer for hinanden. Når I kommer ind i vores rådgivningsvirksomhed, så ved jeg, at vi gør os anstrengelser for at pege folk derhen, hvor den rette hjælp er. Vi har ikke det hele i vores butik – der er ingen af de butikker, der sidder her, der har det hele."

"Men jeg tror egentlig, vi her kan bruge Verdensmål nr. 17, Partnerskab for handling – som er et af de Verdensmål, vi arbejder med på CFD – hvor vi rækker ud efter hinanden og vil noget sammen. Det er i virkeligheden også det, der gør, at vi kan bygge bro til hinanden," sagde Kurt Faber-Carlsen.

Personlige fortællinger

Eventet havde samlet næsten 500 deltagere fra nær og fjern. De hørte først nogle rørende og meget personlige historier fra fem unge med høretab – både dansk- og tegnsprogstalende.

Det var (links fører til en præsentation af dem på Facebook):

Dernæst gav fem fagfolk hver deres professionelle vinkel på emnet "høretab". Indlæggene handlede om tegnsprog, om psykologiske konsekvenser, om udfordringer på arbejdspladsen, om unges egne oplevelser og om en døvekultur i forandring.

Blandet deltagerskare

Deltagerne på eventet var en blanding af mennesker med høretab, pårørende, fagfolk og andre med interesse for området. Og alle fik et udbytte med hjem.

Lene Lassen, som er mor til Rasmus, som fortalte sin historie fra scenen, har selv et høretab og sagde:

"Jeg kunne genkende rigtig mange af deres historier fra min egen opvækst med høretab. Det var meget rørende. Det har været rigtigt spændende for min søn, Rasmus, at være med i Forvandlende Fortællinger. Han har jo på en meget professionel måde lært at formidle sin personlige historie. Og så er jeg da enormt glad som mor for, at han synes, at vi har gjort det godt omkring ham," griner hun.

En af de mange fagfolk blandt deltagerne var Trine Tangsgaard, som er centerchef på Center for Specialundervisning for Voksne. Hun siger:

"Rammen var fed, det var godt planlagt og de unge menneskers fortællinger ramte lige i både min personlige og faglige hjertekule. Det var fedt med alle de nuancer, der kom frem i de forvandlende fortællinger: døveområdet, høreområdet, døveverdenen, høreverdenen, strukturerne, samarbejdet eller mangel på samme – beskrevet fra forskellige vinkler. Yderligere  var det også virkelig skønt at se, hvordan forløbet med forvandlende fortællinger også har rykket noget for de unge mennesker," fortalte hun og hæftede sig ved de mange aktører, som var samlet og de unges tydelige opfordring.
 
"At de unge samstemmende pegende på mere sammenhæng ”en indgang” eller centralisering, som de kaldte det, sætter i den grad fokus på den fælles opgave, som aktørerne har: at tænke i sammenhænge og samarbejde fremfor polarisering i fx døveverden/høreverden og på konkurrence aktørerne i mellem. De unges ønsker og krav til aktørerne viser i den grad, at det bare er så gammeldags at tænke i polarisering og konkurrence."

Hvad fik du ud af dagen?

Vi talte også med et par unge, som selv har et høretab, for at høre, hvad de havde fået ud af dagen. 

Laurits Andersen havde sammen med sine kammerater fra Frijsenborg Efterskole taget turen fra Hammel for at være med. Vi spurgte ham, hvad han syntes om fortællingerne fra scenen:

Sarah Wivel, som selv har CI, var fuld af indtryk efter dagen. Hun talte blandt andet om den splittelse på området, hun har oplevet, der var, men som nu var begyndt at ændre sig med en ny generation af unge med høretab.

Idémageren så glad

Eventet var arrangeret af CFD's konsulenter for betydeligt høretab og her er der stor tilfredshed med eventet og optakten til det. 

”Vi er enormt glade for den kolossale interesse, der har været for eventet. Den var langt større, end vi havde turdet håbe på. Det var meget bekræftende at se den enighed, der var blandt de forskellige aktører i sofahjørnet, selvom de kommer fra vidt forskellige dele af høretabs- og døveområdet. Og så var det jo en fantastisk og gribende oplevelse at høre de fem, der modigt stillede sig op og delte nogle meget personlige erfaringer og tanker med os andre,” siger Marie Sjølund, idémager og projektleder på eventet.

Eventet var støttet økonomisk af William Demant Fonden, Jascha Fonden og firmaet Troldtekt.

Relaterede nyheder

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning