Spring til indhold
Sort hvis billede fra en koncert hvor en masse hænder er i luften. Lys på scenen.

07-09-2022  |  2:5 Social døvhed blandt unge med høretab

I anden artikel i serien om unge med betydeligt høretab zoomer vi ind på social døvhed. Social døvhed er ikke et udtryk unge med høretab selv anvender men et analytisk begreb.

Begrebet er beskrivende for de situationer, som de unge fortæller om. Det kan være en oplevelse af, at man ikke er helt med på, hvad der egentlig sker i en samtale, fordi man enten misforstår et ord, sammenstykker en sætning forkert, har svært ved at høre skift i tonelejer eller ikke kan høre humoristiske og ironiske tonefald.

Det handler altså ikke om slet ikke at kunne høre eller om ikke at kunne finde ud af at begå sig socialt. 

”Det er det der med støj. F.eks. ved en fest, hvor der er musik, der spiller, og der er andre, der snakker højt. Så står man og fokuserer og tænker, ”Okay, jeg hørte det første, og så sagde de noget mere”, og så må de gentage det igen, og så må jeg sammenstykke sætninger og så sammenstykker man måske forkert, så er det er sådan helt fjernt…” - sådan oplever en af de unge i undersøgelsen det at være et del af et fællesskab, når der er fest.

Læs artiklen her 

Du kan læse en pixiudgave af artiklen her

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning