Spring til indhold
Fire unge kvinder står og griner med siden til kameraet

29-11-2022  |  Hvad kan du gøre for at støtte en ung med høretab? - en opsamling

​ Igennem 2022 har CFD Rådgivning, Viden og Udvikling sat fokus på ungdomsliv med et høretab. Vi har gennemført interviews med unge, der lever med et høretab og resultaterne af disse er blevet formidlet i en række artikler.

Artiklerne undersøger, hvordan det er at leve med et høretab set fra de unges perspektiv. 

Det gennemgående fokus for artiklerne er de situationer og sammenhænge, hvor de unge mærker høretabet. Det er de situationer, hvor det er svært og hvor høretabet udfordrer de unge. 

Artiklerne folder nogle situationer ud, hvor der skal træffes nogle valg, som for nogle af de unge kan være vanskelige, og som har indflydelse på de unges muligheder for at deltage og i sidste ende deres trivsel. 

Vores mål med artikelserien er således bl.a. at komme med et bidrag til forståelsen af en funktionsnedsættelse, der længe har været under forandring. Nye behandlingsmuligheder har ændret billedet, og gamle kategorier og forståelser eroderer.

 Læs artiklen her.

Hvis du ikke fik læst de foregående artikler, kan du finde dem på vores hjemmeside under Viden. Der kan du i øvrigt også finde andre spændende artikler om temaer med relation til CFD's arbejde.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning