Spring til indhold
To kvinder i samtale

Unge og høretab

Nedenfor finder du rapporter og artikler, som gennem beskrivelser af vores ydelser og tilbud præsenterer vores viden og metoder indenfor unge med betydeligt høretab - særligt fokus er der på de unges fortællinger og erfaringer.

Hvis du er interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte os på viden@cfd.dk.


Ungdomsliv med betydeligt høretab

Af Eva Juul Toldam, Niels-Henrik M. Hansen og Natasha Sofie Søndergaard, CFD Rådgivning, Viden og Udvikling

Denne artikel bygger på de syv interviews med unge, der lever med et høretab, som også behandles i nogle af de nedenfor nævnte artikler. Igennem analyser af tre empiriske nedslag (social døvhed, de unge som situationsarkitekter og følelsen af at være anderledes) illustreres, hvordan begrebet betydeligt høretab kan hjælpe til at forstå nogle af de situationer, hvor unge oplever, at deres hørenedsættelse får betydning og påvirker deres trivsel.

Begrebet betydeligt høretab tydeliggør de dynamiske og temporale følger af et høretab og supplerer i den forstand den viden, audiologiske målinger giver om hørenedsættelsen. Det er således ikke et opgør med audiologiske klassifikationer, men et forsøg på at supplere disse med andre, der giver de nødvendige værktøjer til at forstå og rådgive personer med høretab bedst muligt i deres livsudfoldelse.

Unge, betydeligt høretab, livsvilkår, opvækst,audiologi

Artikel | December 2022

Artikel fra Audiologopædisk Forenings tidsskrift ALT


Hvad kan du gøre for at støtte unge, der lever med et høretab? - en opsamling

Af Niels-Henrik M. Hansen, Eva Juul Toldam og Natascha Sofie Søndergaard, CFD Rådgivning, Viden og Udvikling

I denne artikel samles erfaringer og viden fra de foregående fem artikler op. De unges udsagn er fortsat i centrum og følges op af gode råd om, hvordan man bedst støtter og forstår unge med høretab ud fra deres mange individuelle forudsætninger.

Unge, betydeligt høretab, livsvilkår, opvækst, livsomstilling

Artikel | November 2022


5:5 I en verden af guldfisk - når omgivelserne (igen) glemmer høretabet

Af Niels-Henrik M. Hansen, Eva Juul Toldam og Natascha Sofie Søndergaard, CFD Rådgivning, Viden og Udvikling

Guldfiskesyndromet tager sin inspiration fra myten om guldfisks meget korte hukommelse. Al information glemmer de angiveligt efter blot få sekunder.

I artiklen ”I en verden af guldfisk – når omgivelserne (igen) glemmer høretabet” fortæller unge med betydeligt høretab ærligt om, hvad det betyder for deres dagligdag og trivsel, når omgivelserne ikke tager højde for deres udfordringer. Og hvad det betyder, når de gør – hvad det betyder, når de husker det.

Unge, betydeligt høretab, livsvilkår, opvækst, livsomstilling

Artikel | November 2022

Læs pixiudgave af artiklen her.

Læs mere om betydeligt høretab og konsulenternes arbejde her.


4:5 At fortælle andre om høretabet

Af Niels-Henrik M. Hansen, Eva Juul Toldam og Natascha Sofie Søndergaard, CFD Rådgivning, Viden og Udvikling

Undladelse, situationel vurdering, åbenhed er de strategier, som unge med høretab vælger, når de tænker deres funktionsnedsættelse ind i en social kontekst. Et kendetegn ved høretab er, at det lader sig skjule. Det betyder, at det ofte er den enkelte, der lever med et høretab, som står alene med ansvaret for at fortælle omgivelserne om høretabets tilstedeværelse og betydning.

I artiklen ”At fortælle andre om høretabet” beskrives nogle af de overvejelser, de unge har for og imod at fortælle omgivelserne om høretabet, og det bliver meget tydeligt, hvilke strategier de vælger.

Unge, betydeligt høretab, livsvilkår, opvækst, livsomstilling

Artikel | November 2022

Læs pixiudgave af artiklen her.

Læs mere om betydeligt høretab og konsulenternes arbejde her.


Når handicappet er usynligt, står den enkelte hele tiden med valget om at skjule det

Af Eva Juul Toldam, Rådgivning

Man kan ikke nødvendigvis se på en ung person med høretab eller kombineret syns- og høretab, at de har et handicap. For ikke at fremstå som anderledes vælger flere unge med høretab eller kombineret syns- og høretab derfor at skjule deres sansetab. De unge befinder sig dagligt i situationer, hvor de skal danne sig et fuldt billede af en given social situation uden at have alle sanseindtryk til rådighed.

En respons herpå bliver, at unge bruger energi på at tilpasse og konstruere den konkrete situation, så den skaber mindst muligt friktion ift. sansetabet. Det kan bl.a. ske ved til en social sammenkomst at forsøge at kontrollere placeringen af sig selv ift. andre. Artiklen begrebsliggør og analyserer disse handlinger gennem det nyudviklede begreb ”situationsarkitekter”. Artiklen bygger på interview med i alt 14 unge med enten høretab eller kombineret syns- og høretab.

Unge, betydeligt høretab, livsvilkår, opvækst, livsomstilling

Artikel | Oktober 2022

Artikel fra Social Kritik nr. 166  | Oktober 2022


3:5 Når høretabet træder i forgrunden

Af Niels-Henrik M. Hansen, Eva Juul Toldam og Natascha Sofie Søndergaard, CFD Rådgivning, Viden og Udvikling

I den tredje artikel i serien på fem er fokus på de situationer, hvor høretabet bliver det karakteriserende træk ved en som ungt menneske. Det er et gennemgående tema for de unge med høretab. Hvis høretabet er i centrum som det vigtigste ved en person, overdøver det alle andre aspekter. Det kan i sig selv blive et aspekt, der skaber barrierer for de unges deltagelse i det sociale liv, vurderer de unge selv.

Unge, betydeligt høretab, livsvilkår, opvækst, livsomstilling

Artikel | September 2022

Læs pixiudgave af artiklen.

Læs mere om betydeligt høretab og konsulenternes arbejde her.


2:5 Social døvhed blandt unge med høretab

Af Niels-Henrik M. Hansen, Eva Juul Toldam og Natascha Sofie Søndergaard, CFD Rådgivning, Viden og Udvikling

I den anden artikel ud af en serie på fem ser vi nærmere på det analytiske begreb: social døvhed. Begrebet bruger de unge ikke selv, men det beskriver meget godt den situationer, som de befinder sig, når de opsøger fællesskaber med andre. 

Unge, betydeligt høretab, livsvilkår, opvækst, livsomstilling

Artikel | September 2022

Læs pixiudgave af artiklen her.

Læs mere om betydeligt høretab og konsulenternes arbejde her.


1:5 Ungdomsliv med betydeligt høretab - en introduktion

Af Niels-Henrik M. Hansen, Eva Juul Toldam og Natascha Sofie Søndergaard, CFD Rådgivning, Viden og Udvikling

Artiklen er en introduktion til livet som ung med høretab, hvor både psykologiske og fysiske udfordringer behandles. Artiklen er den først i en række af fem om emnet. 

Unge, betydeligt høretab, livsvilkår, opvækst, livsomstilling

Artikel | September 2022

Læs mere om betydeligt høretab og konsulenternes arbejde her.


Solitude as an Analytical Concept to Understand Young People’s Accounts of Living with Usher Syndrome 

Af Niels-Henrik M. Hansen og Eva Juul Toldam, CFD Rådgivning, og Rasmus Hougaard Pedersen, ISHD

Artikel på engelsk, som bygger på undersøgelsen, som er beskrevet i rapporten Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed - (se nedenfor). 

Summary (også på engelsk)

Unge, døvblindhed, Usher, livsvilkår, opvækst, livsomstilling

Artikel DbI Review # 67 | April 2022

Kontakt os

Kontakt os på viden@cfd.dk, hvis du vil vide mere om vores vidensområder, eller hvis du er interesseret i et samarbejde om udvikling af ny viden. 

Læs mere om samarbejde med CFD.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning